RESULTATEN VAN HET TRANSITIETEAM

Kunststoffen in de bouw (2022)

Aanleiding

Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het toepassen van kunststoffen in de bouw. Welke kunststoffen worden in welke toepassingen worden gebruikt? Naast de hoeveelheden kunststoffen is ook onderzocht hoeveel milieulast kunststoffen veroorzaken (uitgedrukt in MKI).
 

Samenvatting

Als we het totaal aan bouwmaterialen inschatten op basis van de cijfers uit de NIBE (2019) studie dan zouden kunststoffen op gewicht nu 0,88 % uitmaken van de totale bouwmaterialen stroom. Wanneer we het uitdrukken in MKI waarden dan is de bijdrage van kunststoffen aan de totale milieulast in MKI 23,7 % (bij gebruik van de MKI voor de overig materialen uit de 2019 studie van NIBE18).

Kunststoffen dragen dus een aanzienlijk aandeel van de totale milieulast, terwijl de bijdrage qua gewicht beperkt is. De bijdrage in MKI is nu per kunststof soort bepaald en berekend. In de eerdere studie18 (NIBE 2019) is de bijdrage van kunststoffen op een gemiddelde MKI voor alle kunststoffen ingeschat.

De grootste bijdragen in milieulast zijn afkomstig van de Polyurethanen (23,5%) en PVC (16,1%). Het gebruik van PVC is ook in gewicht een aanzienlijk aandeel, alleen het totaal aan polyolefinen is groter dan PVC, maar de onderliggende polyolefinen soorten zijn ieder kleiner dan PVC in volume. Polyurethanen zijn de kunststoffen met de hoogste milieulast per kilogram.

Veel kunststoffen worden als ze vrijkomen uit sloop of renovatie nu nog voor energieterugwinning verbrand in AEC’s. Recycling met verlies van kwaliteit wordt ook uitgevoerd. Recycling met behoud van kwaliteit is beperkt. Hier liggen wel perspectieven op verbetering. Er zijn verschillende initiatieven in de sector voor hoogwaardig recyclen van kunststoffen. Hiermee zou een aanzienlijke verbetering in milieuprestatie kunnen worden bereikt. In deze studie zijn deze initiatieven niet onderzocht.

Direct naar...

[ssba-buttons]