Spoorwegen bovenbouwvernieuwing prorail
Met circulaire bovenbouw­vernieuwing zorgt ProRail voor flinke CO2-reductie
11 maart 2022
Metropoolregio Amsterdam
Circulaire voorbeeldprojecten – Rondje Amsterdam
25 maart 2022
Spoorwegen bovenbouwvernieuwing prorail
Met circulaire bovenbouw­vernieuwing zorgt ProRail voor flinke CO2-reductie
11 maart 2022
Metropoolregio Amsterdam
Circulaire voorbeeldprojecten – Rondje Amsterdam
25 maart 2022
‘Bij veel projecten is de circulaire component geen belemmering om te financieren’
Anke Verhagen

'Bij veel projecten is de circulaire component geen belemmering om te financieren'

'We zitten in een fase van de circulaire transitie waarin er eigenlijk heel veel mogelijk is. Omdat we nog niet tot het laatste cijfer hebben uitgedokterd wat circulariteit precies inhoudt, is er veel ruimte om te experimenteren', aldus Anke Verhagen, Business Developer Real Estate Finance bij Rabobank. 'Geld is ook niet altijd een issue: we zien bij Rabobank best wel wat projecten voorbijkomen waarbij de circulaire component niet een belemmering is om het te financieren.'


Categorie: Achtergrond Interviews
Door: redactie, 15 maart 2022

'Alle initiatieven samen maken uiteindelijk dat we het gaan snappen: ‘oh ja, dat werkt wel, dat werkt beter, dat presteert slechter’. En ook al blijken sommige experimenten na vijf of tien jaar minder circulair te presteren dan gehoopt, ook een minder goed gelukte poging draagt bij aan het leren over de optimale circulaire route.'

Dit interview verscheen eerder in het uitvoeringsprogramma. Dit programma is volledig gericht op 2023, het jaar waarin het ‘basiskamp’ op orde moet zijn. Het basiskamp bevat alle benodigde instrumenten, hulpmiddelen en voorwaarden om de volgende etappes van de route naar een circulaire bouweconomie te doorlopen.

'Daarbij is het van groot belang om steeds goed in kaart te brengen waar je mee bezig bent, en welke materialen je hebt gebruikt. Daarom zijn we vanuit het Transitieteam bezig om te begrijpen welke rol een materialenpaspoort kan spelen bij het aanjagen van circulair gedrag. Een materialenpaspoort is een digitale versie van jouw gebouw waarin je allerlei informatie opslaat. Dat is nog best ingewikkeld, want welke informatie is relevant? Voor wie, op welk moment en in welke vorm wil je het inzicht krijgen; op materiaal-, element- en/of productniveau. Elke soort informatie dient een ander doel. Een materialenpaspoort kan potentieel belangrijke informatie opleveren om bijvoorbeeld materialen opnieuw in te zetten of het kan bijdragen aan een slimmer en efficiënter onderhoud. Ook in dat laatste zit een circulaire component.'

'Belangrijk is daarnaast om een materialenpaspoort te zien in de bredere context van digitalisering van de gebouwde omgeving. Er kunnen potentieel veel functies en waarden uit voortkomen. Hier zit de sleutel tot succes voor de grootschalige inzet van materialenpaspoorten in de gebouwde omgeving en het aanjagen van circulair gedrag.'