30 januari 2023

Infra Futurelabs: “Samen krijgen we de cirkel rond!”

Met het programma Infra Futurelabs werken overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen in Overijssel samen aan een circulair systeem voor GWW-projecten. Een belangrijk onderdeel van het programma is de community of practice, waarin deze partijen praktische kennis en ervaring uitwisselen. Hoe werkt zo’n community of practice en wat is het nut ervan voor de GWW?
27 januari 2023

Bestaande woningbouw op de kaart gezet op conferentie

Met name tijdens de deelsessie over woningbouw, werd bestaande woningbouw stevig op de kaart gezet tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie.
23 januari 2023

Op weg naar een circulaire GWW: ‘Steeds meer mensen omarmen de missie.’

Hoe gaat het met de transitie van de GWW-sector naar een circulaire (bouw)economie? Een uitgebreid onderzoek van de Universiteit Utrecht geeft inzicht in de stand van zaken en oplossingsrichtingen voor beter beleid.
20 januari 2023

‘Circulair is duurder, maar wij wilden dit statement maken’

Het nieuwe gebouw van bouwinfrastructuur- en sloopbedrijf ReintenInfra is bijzonder. Tachtig procent van de materialen is afkomstig uit eigen sloopprojecten. Hierdoor bespaarden ze drieduizend ton aan CO2-uitstoot.
20 januari 2023

NMD voorziet aanwas 200 tot 400 productkaarten dankzij ‘Witte vlekken’-project

Voor een nauwkeurige berekening van de MPG-score moet het aantal productkaarten in de Nationale Milieudatabase flink worden aangevuld. Een gesprek met John Drissen in deel 4 uit onze serie over Koplopers.
16 januari 2023

Hergebruikspotentie van kunstwerkonderdelen in beeld gebracht

De herbruikbaarheidsscan is een door Nebest ontwikkelde tool voor het beoordelen en monitoren van de hergebruikpotentie van kunstwerkonderdelen. Tijdens de ontwikkeling van de tool heeft intensief overleg plaatsgevonden met diverse marktpartijen, waarmee geborgd werd dat de tool daadwerkelijk bruikbaar is in de praktijk.
29 november 2022

‘Wet- en regelgeving geen belemmering voor biobased bouwen’

Bouwers en ontwikkelaars zeggen vaak dat wet- en regelgeving belemmerend werkt als ze op grotere schaal circulair biobased willen bouwen. Maar klopt dit wel? Uit een onderzoek in vier Europese landen blijkt dit mee te vallen. Aan de andere kant is het ook niet zo dat wet- en regelgeving circulair biobased bouwen actief stimuleert.
21 november 2022

De bouw van een circulaire rioolwaterzuivering in Terwolde

Circulair bouwen gaat niet alleen over woningen, gebouwen, wegen, bruggen en viaducten. Waterschap Vallei en Veluwe laat zien dat ook een rioolwaterzuivering op circulaire wijze ontworpen en gebouwd kan worden. Bij de vernieuwing van de oude rioolwaterzuiveringsinstallatie in Terwolde, kiest het waterschap voor duurzame, circulaire bouwmaterialen en hergebruik van oude installatieonderdelen. Wat kunnen we hiervan leren? We spraken omgevingsmanager Maaike van Scheppingen van het waterschap.