Transitieteam Circulaire Bouweconomie - De visie van Maarten Schäffner
‘We moeten veel integraler kijken naar de milieu-impact van bouwwerken’
4 april 2022
ModuFair Janssen de Jong Bouw
‘Onze bouwmaterialen behouden hun waarde en hun functie’
13 april 2022
Transitieteam Circulaire Bouweconomie - De visie van Maarten Schäffner
‘We moeten veel integraler kijken naar de milieu-impact van bouwwerken’
4 april 2022
ModuFair Janssen de Jong Bouw
‘Onze bouwmaterialen behouden hun waarde en hun functie’
13 april 2022
‘De circulaire transitie vraagt pioniersgeest en creativiteit’
Jeroen van der Waal 600

‘De circulaire transitie vraagt pioniersgeest en creativiteit’

'Bij de tenders die we in Amsterdam doen voor gronduitgifte komen steeds vaker circulaire aanbiedingen langs. Bijvoorbeeld op het gebied van houtbouw lopen er al meerdere initiatieven. Als gemeente proberen we dat heel erg te stimuleren. We hadden al de eis dat duurzaamheid voor minimaal 30 procent moet meewegen en nu hebben we binnen die 30 procent een minimum voor circulariteit. Waarbij je wel ziet dat die verschillende eisen elkaar kunnen beïnvloeden. Zo is de warmtelevering van een gebouw van invloed op het halen van de milieuprestatie van gebouwen (MPG)', aldus Jeroen van der Waal, Adviseur duurzaamheid en duurzaam inkopen bij de gemeente Amsterdam.


Categorie: Achtergrond Interviews
Door: redactie, 12 april 2022

'Onderdeel van het basiskamp is dat we in kaart brengen welke potentieel stimulerende regelgeving de circulaire bouweconomie kan ondersteunen. Als het om de stimulerende kant gaat, ben ik daar heel nauw bij betrokken. De gemeente Amsterdam heeft het initiatief genomen om een juridische landkaart op te stellen. Daarnaast is een belangrijke stimulans natuurlijk de financiële kant. Zo is er een enorme transitie te maken als de belasting op arbeid lager wordt en de belasting op grondstoffen en energie hoger. De gemeente heeft een eerste poging gedaan om de restwaarde van de eigen gebouwen mee te nemen in de waardebepaling. We willen deze financiële uitdaging graag samen met andere partijen verder ontwikkelen.'

Dit interview verscheen eerder in het uitvoeringsprogramma. Dit programma is volledig gericht op 2023, het jaar waarin het ‘basiskamp’ op orde moet zijn. Het basiskamp bevat alle benodigde instrumenten, hulpmiddelen en voorwaarden om de volgende etappes van de route naar een circulaire bouweconomie te doorlopen.

'Er wordt ook gekeken naar belemmeringen in de wet- en regelgeving. Het Bouwbesluit is een voorbeeld, dat is een vrij limitatieve set aan eisen en regels die het voor een gemeente lastig maakt om aanvullende voorwaarden te stellen. Er zijn wel diverse meldpunten waar betrokkenen knellende regels kunnen aankaarten, maar mijn indruk is dat wat daar binnenkomt niet de hele lading dekt. Hier moeten we toch op een andere manier proberen achter te komen. Bijvoorbeeld door veel actiever op zoek te gaan naar belemmerende regels in de bouwpraktijk en de wijze waarop innovatieve oplossingen getoetst worden. En dan in gesprek met overheden en andere ketenpartners proberen te achterhalen waar er toch mogelijkheden en kansen liggen. Zo van: ‘het kon eigenlijk niet, maar we hebben het toch opgelost’. Een dermate omvangrijk traject als de circulaire transitie vraagt dat we ook als gemeente al onze pioniersgeest en creativiteit moeten inzetten.'