Extra geld en subsidiemogelijkheden voor circulaire economie
12 juli 2019
Circulaire ontwerpen gezocht voor sociale woningen op Strijp-S
17 juli 2019

Duurzame aanpak steeds gebruikelijker in grond-, weg en waterbouw door Green Deal

Duurzame aanpak steeds gebruikelijker in grond-, weg en waterbouw door Green Deal

De in 2017 ondertekende Green Deal Duurzaam GWW 2.0 had als streven om een in alle opzichten duurzame infrastructuur te realiseren. Nu, bijna tweeënhalf jaar later, zijn al grote stappen gezet, en het streven is om volgend jaar 100 procent van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten volgens de afspraken van de Green Deal uit te voeren.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 16 juli 2019

Dit bericht verscheen eerder op Green Deals.

De meer dan honderd deelnemende partijen spraken af om duurzaamheid in de hele aanbestedingsprocedure te borgen en een duurzame aanpak te ontwikkelen aan de hand van projecten en praktijkervaringen.

Procesaanpak

Duurzaam GWW 2.0 richt zich op de procesaanpak. Duurzaamheid is daarbij integraal onderdeel van alle fasen, van uitvraag tot opdrachtverlening, uitvoering en onderhoud. In de uitvraag worden bedrijven bijvoorbeeld al aangespoord om te werken met materieel dat lage emissies heeft. Bij de aanbesteding is er gunningsvoordeel voor bedrijven die al goed presteren op het gebied van CO2-reductie. In de uitvoering en het onderhoud zijn er stimulansen om te werken met biobased of gerecyclede materialen met een lagere milieubelasting.

De aanpak is inmiddels stevig geworteld in de sector en wordt op grote schaal toegepast. Van kleine klussen als de renovatie van een wegdek of de plaatsing van straatmeubilair, tot aan megaprojecten als de aanpak van de Afsluitdijk of de geluidssanering van het hele Nederlandse spoorwegnet. Daarnaast wordt er in de aanpalende Green Deal Het Nieuwe Draaien gewerkt aan verduurzaming van het materieel. Sinds vorig jaar loopt daar een praktijkproef met experimentele werktuigen die lagere emissies hebben dan traditionele diesels. Ook wordt het bedienend personeel getraind in duurzaam werken.

Ook circulaire bouwinitiatieven komen voort uit de Green Deal. Zo maakt de gemeente Nijmegen, één van de ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0,circulair concreet in de aanbesteding van de Malderburchtstraat.

Eén rekenmethode

Om de duurzaamheidsprestaties van projecten, bouwwerken en materialen goed te kunnen berekenen en vergelijken, worden ze allemaal langs dezelfde meetlat gelegd. Die rekenmethode, DuboCalc genaamd, brengt alle milieueffecten terug tot één getal: de Milieu Kosten Indicator (MKI). Hoe lager de MKI van een plan, hoe hoger het gunningsvoordeel dat een marktpartij bij de aanbesteding kan krijgen. De MKI kan ook worden gebruikt om boven- en ondergrenzen aan te geven, zodat de markt weet waar ze aan toe is.

DuboCalc wordt nu al ingezet in de voorbereidingsfase van contracten. Het doel van Duurzaam GWW is dat de berekening uiteindelijk ook al plaatsvindt in de planvorming en -uitwerking. Speciaal voor kleinere projecten en onderhoud is er bovendien een vereenvoudigde methode ontwikkeld. Voor bijvoorbeeld de simpele renovatie van een stuk wegdek, kan de uitvoerder inmiddels kiezen uit een aantal vooraf doorberekende en goedgekeurde asfaltmengsels, zodat er geen volledige MKI-berekening hoeft te worden gedaan. Zo’n zelfde model wordt ook ontwikkeld voor de duurzame toepassing van beton.

Bron: Green Deals

Tags: