Circulair Gebouw Emergis
Circulair gebouw voor kinder- en jeugdkliniek Emergis
11 juli 2019
Duurzame aanpak steeds gebruikelijker in grond-, weg en waterbouw door Green Deal
16 juli 2019

Extra geld en subsidiemogelijkheden voor circulaire economie

Extra geld en subsidiemogelijkheden voor circulaire economie

Het kabinet heeft een bedrag van €80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 12 juli 2019

De beschikbare middelen maken het mogelijk om de doelen van het kabinet dichterbij te brengen en de transitie richting een circulaire economie op te schalen en te versnellen. In 2050 moet Nederland 100% circulair zijn. In 2030 zouden we op de helft moeten zijn.

Een circulaire economie is belangrijk om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen en om het klimaatakkoord van Parijs te halen. De extra middelen vloeien voort uit de vorige week gepresenteerde klimaatmaatregelen.

Kansen voor bedrijven

Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): 'Een economie zonder afval en dus slim omgaan met grondstoffen is de ontbrekende schakel van het klimaatakkoord van Parijs. Zonder die schakel halen we de in 2015 afgesproken doelstellingen niet. De wereldbevolking blijft groeien en steeds meer mensen zullen meer grondstoffen gaan gebruiken. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, of we kunnen werk maken van een circulaire economie, te beginnen in Nederland. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat de circulaire economie leidt tot kansen voor Nederlandse bedrijven, en tot flinke CO2-reductie. Zo levert het toepassen van circulair asfalt een besparing van minstens 20% CO2 op ten opzichte van traditioneel asfalt.'

We kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, of we kunnen werk maken van een circulaire economie

DEI+subsidie

Binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) opent een nieuw thema voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op circulaire economie. Deze is aan te vragen vanaf 1 augustus 2019. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt hiervoor €44 miljoen beschikbaar. Deze regeling is één van de maatregelen die voortkomt uit de €80 miljoen die het kabinet extra beschikbaar stelt voor de circulaire economie in 2019 en 2020.

Bronnen: Rijksoverheid & RVO