Provinciale weg
De Circulaire Weg 2.0: opschalen graag!
22 juli 2022
Houten woningbouw
Circulaire sector wil betere samenwerking: ‘Maak jezelf overbodig’
28 juli 2022

Een CO2-portemonnee voor een duurzame betonsector

beton 600

Een CO2-portemonnee voor een duurzame betonsector

Team CO2-portemonnee ontwikkelde een veelbelovend concept en won de Hackathon Versnellingsaanpak Beton op 18 mei 2022. Maar hoe werkt dat precies, en waarom biedt het kansen voor de transitie naar een duurzamere bouwsector?


Categorie: Nieuws Nieuwsbrief
Door: redactie, 25 juli 2022

Het winnende team bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties: Valerie Diemel (RWS), Maya Sule (RWS), Henk Wapperom (Betonvereniging), Godard Croon (HowToChange), Jos Kronemeijer (MICT CMO) en Reinier Kleissen (ProRail).

De Hackathon werd georganiseerd door Rijkswaterstaat, ProRail en Provincie Noord-Brabant. Tijdens dit event in het kader van het Betonakkoord namen 7 teams het tegen elkaar op om de transitie naar een duurzamere betonsector te versnellen met ideeën om publieke aanbestedingen anders in te richten. Jacqueline Cramer (Betonakkoord), Dorien Staal (Betonvereniging) en Marcel Bettonvil (Betonhuis) maakten een eerste selectie. De eindbeoordeling was aan een jury van experts en werd op 14 juni tjidens het Betonevent bekendgemaakt.

Wat is een CO2-portemonnee?

Het winnende idee: een CO2-portemonnee. Dat werkt als volgt: de opdrachtgever stelt een portfolio met bouwprojecten vast, waarop opdrachtnemers zich kunnen inschrijven. De winnaar van de aanbesteding krijgt een 'portemonnee' met een maximaal toelaatbare CO2-uitstoot. Als de CO2-portemonnee voortijdig leeg is, moet de opdrachtnemer dit compenseren. Bijvoorbeeld door minder uit te stoten in het volgende project of door bomen te planten. Heeft de opdrachtnemer minder CO2 uitgestoten, dan komt hij in aanmerking voor extra projecten. Een bonus dus!

Fasen in het project

De projecten in het portfolio zijn verdeeld in opeenvolgende fasen. Elke fase vraagt om een grotere toepassing van de innovatie. De latere fasen zijn bovendien complexer. De CO2-portemonnee is het grootst in de eerste fase: er mag relatief veel CO2 worden uitgestoten. Voor de projecten in de volgende fasen neemt de ruimte voor uitstoot af. De toenemende moeilijkheidsgraad van de fasen spreekt het leervermogen van opdrachtgevers en -nemers aan. Het voordeel hiervan is dat ze eerst waardevolle ervaring opdoen in de meer eenvoudige projecten. De lessen die zijn geleerd worden binnen het portfolio gedeeld, wat zijn vruchten afwerpt tijdens de volgende fases en in de verschillende projecten.

Kansen van de CO2-portemonnee

Het idee van de CO2-portemonnee is een stap in de richting van een circulaire bouweconomie. De portfolio-aanpak in combinatie met de CO2-portemonnee helpt opdrachtgevers en -nemers de uitstoot te verlagen. En dat is belangrijk, omdat juist beton een hoge CO2-uitstoot heeft. Niet alleen het winnende team, maar ook de andere deelnemers hebben mooie innovatieve oplossingen bedacht. Meer over de beste ideeën en teams leest u op de website van de Hackaton. Hier vindt u ook het complete overzicht met scores en de toelichtingen van de jury. Heeft u nog vragen? Stuur gerust een e-mail naar hackathonbeton@mmlnederland.nl of bel met Nathalie van Dalen (0615892004) of Maurice van Rooijen (0624346468).