Verhuizing circulaire Zuiderstrandtheater officieel ingeluid
24 februari 2023
Partnerprogramma Circulaire Weg versnelt transitie circulair bouwen
27 februari 2023
Verhuizing circulaire Zuiderstrandtheater officieel ingeluid
24 februari 2023
Partnerprogramma Circulaire Weg versnelt transitie circulair bouwen
27 februari 2023
Fiscale korting via de MIA in 2023 extra interessant voor circulair en biobased gebouwen

Fiscale korting via de MIA in 2023 extra interessant voor circulair en biobased gebouwen

Ook dit jaar is het weer mogelijk om fiscaal voordeel te verkrijgen als u een circulair utiliteitsgebouw of woning bouwt. De eisen die hieraan gesteld worden zijn te vinden in de Milieulijst 2023 in de bedrijfsmiddelencodes G 6100 en G 6102.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 24 februari 2023

Ten opzichte van vorig jaar zijn er dit jaar een aantal andere mogelijkheden om circulair te bouwen opgenomen. De optie om vijf materialen in het gebouw toe te passen met een categorie I kaart in de NMD is komen te vervallen. Deze optie leidde niet altijd tot gebouwen met een hoog circulair ambitieniveau.

Hernieuwbaar, hergebruikt of demontabel

Er worden in 2023 drie verschillende circulaire strategieën gestimuleerd. Nieuwe of gerenoveerde circulaire gebouwen of woningen komen mogelijk in aanmerking voor MIA als de tijdens het bouwproject toegepaste materialen op volumebasis ten minste bestaan uit:

a. 50% hernieuwbare grondstoffen, of
b. 25% hergebruikte bouwproducten, of
c. 25% demontabele en herbruikbare bouwproducten, waarbij de losmaakbaarheidsindex is berekend volgens het rapport ‘Circular Buildings - methodiek losmaakbaarheid 2.0’.

MPG

Er wordt voor de circulaire gebouwen ook een eis gesteld aan de hoogte van de MPG. De hoogte van de MPG van een utiliteitsgebouw zonder industriefunctie en die van een woning mag dit jaar ten hoogste €0,50 m2 bruto vloeroppervlakte per jaar zijn. De maximale hoogte van de MPG van een gebouw met industriefunctie is €0,30 m2 bruto vloeroppervlakte per jaar.

Voorbeelden

Om de kennis over circulair bouwen te verspreiden worden alle projecten die voor deze regeling aangemeld worden op het Podium Duurzame Gebouwen geplaatst. Hier zijn dus recente voorbeelden en inspiratie te vinden.

Concrete informatie over de eisen voor Circulaire utiliteitsgebouwen en woningen en hoe deze aangeleverd moeten worden bij RVO is te vinden in de Handreiking Circulaire Gebouwen op de Milieulijst.

Rekenvoorbeeld

Het maximale bedrag dat voor MIA in aanmerking komt, is gebaseerd op de bijkomende investeringskosten voor het realiseren van een circulair gebouw in plaats van een regulier niet-duurzaam gebouw. Het referentiekader hiervoor is een vergelijkbaar gebouw (qua oppervlakte, functionaliteit, enzovoort), maar dan gerealiseerd volgens de wettelijke minimumeisen uit bijvoorbeeld het Bouwbesluit. Hoe hoger de bijkomende kosten voor het realiseren van een duurzamer gebouw, hoe hoger het MIA-voordeel.
Kost bijvoorbeeld het bouwen van een 'meer circulair' gebouw € 1.000.000 meer? Dan mag het netto fiscaal MIA-voordeel € 400.000 zijn (40% van de in aanmerking komende kosten).

Voor een middelgrote of kleine onderneming is het toegestane voordeel hoger, namelijk respectievelijk 50% en 60% van de in aanmerking komende kosten.

Bij een code G (= 45% MIA) gaan we uit van een netto fiscaal voordeel van 11,25% van het bedrag waarover u MIA toepast. In dit geval kunt u dan maximaal (€ 400.000 / 11,25%) € 3.555.555 melden voor MIA.