Circulaire ontwerpen gezocht voor sociale woningen op Strijp-S
17 juli 2019
Innovatiedeal getekend voor circulaire bruggen en viaducten
23 juli 2019

Gezocht: circulaire innovaties voor snelgroeiende steden

Gezocht: circulaire innovaties voor snelgroeiende steden

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken daagt ondernemers, bedrijven en organisaties uit om circulaire innovaties te ontwikkelen voor snelgroeiende wereldsteden. De focus ligt op nieuwe producten en diensten die een duurzame bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wegwerpartikelen, bouw en zwerfafval.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 19 juli 2019

De oproep is specifiek voor snelgroeiende steden in Ghana, Ivoorkust, Jordanië, Libanon, Marokko, Nigeria en Senegal. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en voert de SBIR competitie uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. SBIR (Small Business Innovation Research) is een open competitie voor iedere marktpartij die innovatieve (technologische) oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken kan ontwikkelen. Het Nederlandse SBIR programma is toegesneden op kleinere ondernemingen, maar staat open voor iedereen, ook voor grote ondernemingen.

Deze SBIR-oproep kent de volgende sub-thema’s:

  - Alternatieven voor wegwerpartikelen
  - Gebruik lokale (secundaire) grondstoffen voor toepassing in de bouw
  - Innovaties rondom zwerfafval

Circulaire bouwinnovaties

Interessant op het gebied van circulaire bouwinnovaties is het tweede subthema. Hierover schrijft RVO het volgende: 'De verstedelijking neemt in rap tempo toe. De vraag naar betaalbare duurzame publieke gebouwen (bijv. sporthallen), oplossingen voor het gebruik van de openbare ruimte, stedelijke infrastructuur en woningbouw neemt sterk toe. Dit drukt op voorraad schaarse primaire grondstoffen en biedt mogelijkheden voor innovatieve alternatieven die zo veel mogelijk gebruik maken van beschikbare lokale secundaire grondstoffen op hun hoogste waarde en lokale, hernieuwbare, niet-toxische grondstoffen. En die lokaal ondernemerschap stimuleren, met name dat van de mensen in de armere wijken van de stad. We dagen partijen uit om te komen met slim ontworpen innovatieve alternatieven voor bestaande bouwmaterialen.

Voorbeelden:

  - Bouwstenen, palen en wegwijzers gemaakt van lokaal ingezameld plastic en/of biologisch afval
  - Alternatieven voor asfalt
  - Digitale marktplaats voor secundaire grondstoffen
  - Ontwerpen voor goedkope woningen gemaakt van lokaal beschikbare duurzame of secundaire grondstoffen.

Meer informatie over de oproep, beschikbare subsidie, beoordelingseisen en informatiebijeenkomst op de website van RVO.