Gezocht: circulaire innovaties voor snelgroeiende steden
19 juli 2019
Help jij mee woonwijken aan de stadsranden klaar te maken voor de toekomst?
24 juli 2019

Innovatiedeal getekend voor circulaire bruggen en viaducten

Innovatiedeal voor samenwerking bij bouw circulaire bruggen en viaducten

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rijkswaterstaat hebben op 28 juni de ‘Innovatiedeal Open Leeromgeving’ ondertekend. Hiermee steunen zij de Open Leeromgeving, een initiatief van Rijkswaterstaat en De Bouwcampus, waarin marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen uitwisselen rond het thema circulaire viaducten en bruggen.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 23 juli 2019

Vooralsnog beperkt de leeromgeving zich tot circulaire viaducten en bruggen, maar het is de bedoeling dat dit wordt uitgebreid met andere onderwerpen. De sector heeft de afgelopen jaren in meerdere pilots en projecten al kennis en ervaring opgedaan met het circulair bouwen van viaducten en bruggen.

Innovatie

De Open Leeromgeving biedt ruimte om vroegtijdig te experimenteren en deze kennis en ervaringen te delen. Op deze manier creëren de deelnemers een gezamenlijk beeld over wat nu al circulair uitgevraagd kan worden en welke innovatievragen er nog moeten worden doorontwikkeld. In de Open Leeromgeving zoeken de deelnemers verdieping op in verschillende themalijnen:

  - Ontwerp
  - Materiaal
  - Technologie en Data
  - Inkoop en Aanbesteding
  - Business- en Valuecase
  - Ketensamenwerking

Small Business Innovation Research (SBIR)

Bedrijven en startups worden uitgedaagd via een innovatiecompetitie (SBIR) om hun innovaties passend binnen het thema ‘circulaire viaducten en bruggen’ te ontwikkelen.

Bronnen: Rijkswaterstaat, De Bouwcampus