Circulaire economie
Nieuwe leden gezocht voor normcommissie Circulaire Economie
7 november 2019
Modern gebouw ter illustratie voor proeftuin circulair bouwen
Wooncorporatie DeltaWonen opent proeftuin voor circulair bouwen
11 november 2019

Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie gepubliceerd

leidraden circulariteit

Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie gepubliceerd

De 'Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie' (KIA-CE) is in oktober gepubliceerd. Hiermee is een einde gekomen aan een intensief proces van inventariseren, formuleren, rubriceren en prioriteren van de vele kennisvragen, die betrekking hebben op de transitie naar een circulaire economie. Voordat de KIA-CE in 2020 in uitvoering wordt gebracht zal nog een Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) worden opgesteld.


Categorie: Aan de slag Nieuws
Door: redactie, 8 november 2019

In dit convenant bekrachtigen bedrijven, kennispartijen en overheden hun voorgenomen inzet op de belangrijke innovatiethema’s voor de periode 2020 – 2023. Het KIC zal op 11 november 2019 ondertekend worden door o.a. topsectoren, betrokken bewindslieden en andere partijen uit de gouden driehoek. In het KIC wordt aangegeven met welke middelen en instrumenten de diverse partijen de betrokken partijen de Kennis- en Innovatieagenda's verwachten te realiseren. Ook wordt nog gewerkt aan een organisatiestructuur voor de uitvoering van de KIA.

Circulair ontwerpen, ketensamenwerking en sociale innovatie zijn de drie hoofdthema’s in deze agenda en zorgen alleen in samenhang voor een succesvolle implementatie van de benodigde technologische en sociale kennis die de transitie naar een circulaire economie vereist.

Download de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 Circulaire Economie.

Bron: Topsectoren/Hollandchemistry