Circulair inkopen metropoolregio amsterdam
Aan de slag met circulair inkopen? Gebruik de roadmap van MRA
4 november 2019
leidraden circulariteit
Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie gepubliceerd
8 november 2019

Nieuwe leden gezocht voor normcommissie Circulaire Economie

Circulaire economie

Nieuwe leden gezocht voor normcommissie Circulaire Economie

Meer dan 120 deelnemers uit 65 landen overlegden eind mei in Parijs met elkaar over de ontwikkeling van praktische handvatten om met de circulaire economie aan de slag te gaan. Het gaat om normalisatieactiviteiten van ISO/TC 323 'Circular economy'. In Nederland is de nationale normcommissie Circulaire Economie opgericht: NEN zoekt hier nieuwe leden voor.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 7 november 2019

De Nederlandse vertegenwoordigers kijken tevreden terug op een geslaagde bijeenkomst waar de delegatie vanuit NEN een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de opzet van een ambitieus werkprogramma voor de komende jaren. In Parijs is de scope en het werkprogramma van de nieuwe ISO-commissie vastgesteld. Er is besloten om in vier groepen te werken aan ontwerpvoorstellen voor nieuwe normen:

  • Definities, principes en een raamwerk voor de implementatie van circulaire economie in organisaties;
  • Circulaire business modellen en richtlijnen voor invoering daarvan in de waardeketen;
  • Het meten van circulariteit van producten, diensten en projecten;
  • Voorbeelden van specifieke toepassing van circulaire economie zoals (keten)samenwerking op een lokaal of regionaal niveau.
Deze groepen gaan de komende maanden aan de slag met de verdere uitwerking van deze onderwerpen en het ontwikkelen van projectvoorstellen die ter goedkeuring in de ISO-commissie kunnen worden rondgestuurd. Vertegenwoordigers uit de nationale normcommissie nemen als expert deel aan de diverse groepen om de inbreng vanuit Nederland te verzorgen. Nederland is daarbij de trekker van de groep ‘Measuring Circularity’.

Meewerken aan normen voor circulaire economie

NEN roept belangstellenden op om zich aan te melden voor deze commissie en bij te dragen aan de ontwikkeling van mondiale richtlijnen voor dit onderwerp. Deelname aan de nationale normcommissie biedt de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de uitvoering van dit ISO-werkprogramma en vroegtijdig op de hoogte te zijn van het nieuwe mondiale kader voor circulair denken en handelen. Dit is een goed moment om aan te sluiten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor deelname aan de normcommissie, op woensdag 11 december (13.30 – 16.30) wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd in Delft. Aanmelden is mogelijk via NEN Evenementen. Hierbij leggen we uit op welke wijze en aan welke normen voor circulaire economie u kunt meewerken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de normalisatieactiviteiten van ISO/TC 323 Circular economy en de Nederlandse normcommissie Circulaire Economie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, consultant Managementsystemen bij het cluster Milieu & Maatschappij, via mm@nen.nl. Meer informatie over circulaire economie is te vinden op www.nen.nl/circulaireeconomie

Bron: NEN