Logo Platform CB'23
Concrete projecten gezocht voor toepassen leidraden 2.0 van Platform CB’23
8 december 2020
buyer group circulaire woningbouw
Opdrachtgevers bundelen krachten op weg naar circulaire nieuwbouw
14 december 2020

Met circulaire houtbouw duurzaam uit de crisis

Amsterdam wooncorporatie circulair bouwen

Met circulaire houtbouw duurzaam uit de crisis

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft begin december initiatief genomen voor een aantal Green Deals 'Duurzaam uit de Crisis'. Een daarvan is de ambitie om minimaal 20% van de MRA-woningproductie in hout uit te voeren.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 11 december 2020

Om sneller en duurzamer nieuwe woningen toe te voegen, werken partijen in de MRA toe naar een Deal die ertoe leidt dat minimaal 20% van de woningproductie in hout wordt uitgevoerd vanaf 2025. Dat levert jaarlijks een reductie van ca. 220.000 ton CO2 op (gelijk aan de gemiddelde uitstoot van 22.000 huishoudens) en een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot.

Voorwaarde voor een dergelijke deal is continuïteit in aanbod van locaties voor circulaire, biobased houtbouwwoningen. Voordelen: de doorlooptijd in bouw wordt korter, woningen betaalbaarder en er is minder bouwafval. Naast de overheden worden bij de uitwerking van de deal relevante stakeholders betrokken in de vastgoed- en bouwsector (van startups tot de grote bedrijven), de corporatiesector, opleidingsinstituten, kennisinstellingen, bestaande platforms en netwerken.

Purmerend, Almere, Zaanstad en Lelystad onderzoeken de komende twee jaar waar productie- en assemblagefaciliteiten voor houtbouwwoningen kunnen worden gerealiseerd. Dit geeft een economische impuls, vergroot de innovatiekracht in de MRA en draagt bij aan lokale werkgelegenheid: die kan met ca. 1750 tot 3700 nieuwe banen toenemen.

Om op termijn meer in de eigen houtbehoefte te voorzien onderzoekt de MRA met landschapsbeheerders, rijk en provincies de mogelijke aanleg van enkele honderden hectaren productiebossen in Noord-Holland en Flevoland. Tevens goed voor de biodiversiteit en recreatie.

Voor meer informatie en om mee te doen, klik hier.

Bron: Amsterdam Economic Board