Amsterdam wooncorporatie circulair bouwen
Met circulaire houtbouw duurzaam uit de crisis
11 december 2020
Groene Brein week van de circulaire economie
Circulaire ondernemers maken kans op steun van Het Groene Brein
15 december 2020
Amsterdam wooncorporatie circulair bouwen
Met circulaire houtbouw duurzaam uit de crisis
11 december 2020
Groene Brein week van de circulaire economie
Circulaire ondernemers maken kans op steun van Het Groene Brein
15 december 2020
Opdrachtgevers bundelen krachten op weg naar circulaire nieuwbouw
buyer group circulaire woningbouw

Opdrachtgevers bundelen krachten op weg naar circulaire nieuwbouw

De uitdagingen voor de woningbouw van morgen zijn groot. Het juiste aanbod van woningen blijft achter bij de vraag en de duurzaamheidsambities zijn hoog. RVO is in 2020 in samenwerking met PIANOo en Rijkswaterstaat verschillende buyer groups gestart. Een van deze buyer groups richt zich specifiek op circulaire nieuwbouwwoningen. Een vijftal opdrachtgevers is enthousiast over het initiatief en heeft zich aangesloten.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 14 december 2020

De lat van de deelnemende opdrachtgevers ligt hoog. Deelnemers bestaan uit wooncoöperatie Wijland woonpioniers en de corporaties KleurrijkWonen, Plavei en Woonwaard.

Ecologisch wonen

Wooncoöperatie Wijland woonpioniers laat zien dat ecologisch wonen ook betaalbaar is en werkt toe naar een betaalbare en ecologische woongemeenschap met (deels sociale) huurwoningen in de regio Nijmegen. Corporatie Woonwaard kwam in 2019 als duurzaamste corporatie naar voren bij de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. Corporatie KleurrijkWonen realiseert momenteel woningen met een houten CLT-constructie en Plavei neemt materiaalstromen die vrijkomen bij de sloop mee bij de nieuwbouw van woningen die ervoor in de plaats zullen komen.

Inkoopstrategie en projectorganisatie

Het doel van de deelnemers is om de circulariteit een stevige inbedding te geven in de inkoopstrategie en de projectorganisatie. Van daaruit worden er de komende jaren nieuwbouwwoningen gerealiseerd, die voor een groot deel circulair zijn en dus invulling geven aan de ambities. Het signaal van de corporaties naar de markt is daarmee: denk mee en bied circulaire (deel)oplossingen.

Deelname aan het kernteam is niet meer mogelijk, maar in de zogeheten schil is nog plaats voor deelnemers. In de schil worden de leerervaringen die worden opgedaan tussentijds gedeeld. Kijk mee, leer mee en lever waar mogelijk input. In de schil zit u op de eerste rang voor ervaring en kennis die wordt opgedaan in de buyer group.

Interesse?

Neem contact op via PIANOo. PIANOo is het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. Het expertisecentrum is onderdeel van RVO.

Bron: RVO