Waterschap Noorderzijlvest plaatst circulaire bruggen
25 april 2019
Circulaire ondernemers krijgen hulp om door te breken
8 mei 2019

Nederlandse circulaire initiatieven zijn een voorbeeld voor Europa

circulair

Nederlandse circulaire initiatieven zijn een voorbeeld voor Europa

Op het gebied van de circulaire economie doet Nederland uitstekende zaken. In een rapport van de Europese Commissie wordt het programma ‘Nederland circulair in 2050’ zelfs omschreven als ‘een van de meest ingrijpende en verregaande programma's in de EU.’


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 6 mei 2019

Het rapport stelt dat circulaire economische activiteiten een steeds belangrijkere rol spelen in Nederland. ‘Het land is een voorbeeld voor publiek-private partnerschappen. Kleine bedrijven worden steeds meer circulair en de recycling-graad van huisvuil ligt op een van de hoogste niveaus in de EU.’

Het aantal groene openbare aanbestedingen ligt nu al hoger dan de aanbevelingen van de Europese Commissie (minimaal 50 procent van de aanbestedingen dient groene aanbestedingscriteria te hebben). Nederland heeft diverse circulaire aanbestedingspraktijken opgezet en het ‘green deal’-programma is begonnen met een aantal proefprojecten en richtlijnen voor functionele specificaties.

Green Deal

Vijftig publieke en private organisaties en ondernemingen hebben een nieuwe Green Deal voor circulair inkopen ondertekend, met een gezamenlijke koopkracht van 100 miljoen euro. Het initiatief staat open voor alle organisaties die op milieuvriendelijke wijze willen inkopen en de circulaire economie willen ondersteunen.

De Europese Commissie is tevreden over de Nederlandse inzet voor de circulaire economie: ‘De Commissie zou toejuichen dat Nederland goede praktijken met betrekking tot circulair inkopen blijft uitwisselen met andere landen.’

Het volledige rapport is hier terug te vinden.

Bron: Europese Commissie