Geef feedback op concept-leidraden voor circulair bouwen
17 april 2019
circulair
Nederlandse circulaire initiatieven zijn een voorbeeld voor Europa
6 mei 2019

Waterschap Noorderzijlvest plaatst circulaire bruggen

Waterschap Noorderzijlvest plaatst circulaire bruggen

Waterschap Noorderzijlvest vervangt 21 bruggen tot 2023. Vorig jaar zijn de voorbereidingen voor de eerste vier vervangingen gestart. Nu begint het waterschap aan de resterende 17 bruggen.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 25 april 2019

Het waterschap vervangt de bruggen omdat de staat van onderhoud slecht is. Noorderzijlvest zet met deze klus naast veiligheid in op duurzame en circulaire vervanging. Het waterschap heeft de begeleiding van deze opdracht inmiddels kunnen gunnen aan ingenieursbureau RoyalHaskoning/DHV.

Duurzaam en circulair

Er wordt elk jaar een cluster van een aantal bruggen tegelijk aangepakt. Waterschap, ingenieursbureau en de nog te selecteren aannemer vormen samen een bouwteam waarin de opgave inclusief de duurzame en circulaire ambitie concreter wordt. De duurzame aspecten kunnen bijvoorbeeld zitten in eventueel hergebruik van materiaal, minder transport tijdens de bouw of makkelijker modulair bouwen.

Dit jaar is een start gemaakt met de voorbereiding voor de aanpak van het volgende cluster bruggen: Zwijntil (’t Zand), Dieftil (Oosterwijtwerd), Oosterwijtwerdertil (Oosterwijtwerd), Munstertil (Winsum) en Wehesterbrug (Warfhuizen).

Bron: Waterschap Noorderzijlvest