Conferentie uitgelicht 600
Eerste terugblik op geslaagde Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
7 juli 2022
Circulaire liggers
Liggers uit Gronings viaduct hergebruikt in nieuw project A1
13 juli 2022
Conferentie uitgelicht 600
Eerste terugblik op geslaagde Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
7 juli 2022
Circulaire liggers
Liggers uit Gronings viaduct hergebruikt in nieuw project A1
13 juli 2022
Nieuwe leidraden van actieteams Platform CB’23 gepresenteerd
nieuwe leidraden cb23 600

Nieuwe leidraden van actieteams Platform CB’23 gepresenteerd

Platform CB'23 heeft eind juni de nieuwe leidraden voor circulair bouwen gepresenteerd, tijdens het jaarevent. De actieteamvoorzitters van Meten van circulariteit, Paspoorten voor de bouw en Toekomstig hergebruik overhandigden hun leidraden aan betrokkenen van hun onderwerp. In break-outsessies gingen de circa 150 aanwezigen met elkaar in gesprek over de inhoud van de leidraden en over vervolgactiviteiten van Platform CB'23.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 11 juli 2022
Leidraad Toekomstig hergebruik 1.0

Deze leidraad bevat aanbevelingen en handvatten voor het verder ontwikkelen van circulaire regelgeving, publiek en privaat, om hergebruik beter te verankeren in de bouwregelgeving. Doelgroepen van deze leidraad zijn de beleidsmakers op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, NEN en diverse organisaties die afspraken en bepalingsmethoden opstellen, zoals stichting Nationale Milieudatabase (NMD), CUR/CROW en brancheorganisaties en certificerende instellingen. De leidraad geeft voor de drie fasen in de keten die zijn bekeken – bestaande bouw, nieuwbouw en producten – een goede uiteenzetting van de problematiek die er speelt bij hergebruik en waar de kansen liggen. De leidraad werd tijdens het event overhandigd aan Sven van Aspert van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Vanuit hun integrale regierol kan het transitieteam de aanbevelingen uit de leidraad in de gaten houden en partijen bij de les houden.

Leidraad Paspoorten voor de bouw 3.0

Ter verbetering van de 2.0-versie zijn drie aspecten aangepakt: 1. het meer gebruikersvriendelijk maken van het paspoort, 2. duidelijkheid over welke gegevens je in een paspoort opslaat en 3. informatie over hoe je de gegevens opslaat zodat ze goed te delen zijn met anderen. Daarnaast is de structuur van het document aangepast. Het is opgesplitst in deel A dat concrete stappen doorloopt wat je moet doen als je een paspoort wil opstellen of toepassen en in een deel B waarin de onderbouwing staat: hoe zijn we tot besluiten gekomen? Tot slot is een Quick start guide ontwikkeld om je te helpen de stappen van het materialenpaspoort te doorlopen. De leidraad werd tijdens het event overhandigd aan Jorrit Penninga van DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving) die de ambitie hebben om veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de bouwsector mogelijk te maken. De leidraad Paspoorten voor de bouw geeft hier richting aan. Actieteamvoorzitter Wouter van Twillert deed daarnaast een oproep aan de branche om de leidraad daadwerkelijk te gaan toepassen. Het actieteam stelde een Brief van Aanbevelingen op die je kunt onderschrijven.

Leidraad Meten van circulariteit 3.0

Het document heeft de opzet van een norm gekregen. Daarom heeft het actieteam de leidraad Meten van circulariteit nu overhandigd aan Cor Dijken van de recent opgerichte Normcommissie Circulair Bouwen om er mee verder te gaan. Veel teksten zijn onveranderd gebleven ten opzichte van de voorgaande versie, maar er zijn wel enkele ‘issues’ opgelost, het hoofdstuk Waarde is verder uitgewerkt en informatie die geen onderdeel vormt van de methode is verschoven naar de bijlage. Er is ook een Verantwoordingsdocument opgesteld.

Vervolg vanaf september 2022

In 2022-2023 staan er drie onderwerpen op de planning van Platform CB’23. Dit zijn allemaal thema’s die eerder zijn opgepakt: Circulair ontwerpen, Toekomstig hergebruik en Paspoorten voor de bouw. Door hier nog een jaar mee aan de slag te gaan hopen we een belangrijke stap te maken voor afronding van deze onderwerpen binnen Platform CB’23. We bekijken per onderwerp welke werkvorm en welk proces het beste past. Dat wordt op dit moment uitgewerkt.

Downloads

De leidraden Toekomstig hergebruik 1.0, Meten van circulariteit 3.0 en Paspoorten voor de bouw 3.0 zijn, evenals eerder ontwikkelde leidraden, op de website te downloaden: https://platformcb23.nl/downloads.