Hijskraan 600x600
Dura Vermeer start circulaire bouwhub ‘Dura Vermeer Urban Miner’
17 maart 2021
Logo de circulaire bouweconomie
Transitieteam presenteert contouren van ‘basiskamp’ circulaire bouw
18 maart 2021

Nieuwe voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Vincent Gruis - foto door Marc Blommaert 600x600

Nieuwe voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Professor Vincent Gruis (Hoogleraar Housing Management aan de TU Delft) volgt vandaag hoogleraar Elphi Nelissen op als nieuwe voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 18 maart 2021

'Transitie gaat over systeemverandering over 30, 50 of zelfs 100 jaar. We moeten continu een middenweg zoeken in kleine verbeterstapjes voor de korte termijn én prachtige vergezichten veel later. De vergezichten moeten we in het vizier houden en tegelijk de praktische stapjes steeds groter maken. Dat is een balanceer-act', zegt Gruis.

Toen professor Gruis gevraagd werd door de ministeries van BZK en I&W, moest hij even nadenken. 'Dit doe je er niet even bij. Daarom moest ik even nadenken over de tijdsinvestering. Over de inhoudelijke uitdagingen heb ik geen seconde hoeven nadenken. Dit voorzitterschap sluit naadloos aan bij mijn persoonlijke beweging om meer met circulaire economie bezig te zijn.'

Professor Gruis hield zich tot 2014/2015 intensief bezig met het meerjarige onderzoeksprogramma over hoe woningcorporaties zichzelf ontwikkelen. 'Ik hield me daarvoor nog niet zo heel veel bezig met duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Niet omdat ik het niet belangrijk vond, maar het stond allemaal nog erg in het teken van energiezuinigheid. Daar waren al zoveel mensen mee bezig. Ik dacht daarin beperkte toegevoegde waarde te hebben. Maar toen kwam het thema circulaire economie op. Dat zag ik als de volgende stip op de horizon en is het moment geweest dat ik met de groep, competenties en kennis ben aangesloten.'

Gruis: 'Bij circulaire bouweconomie gaat het niet alleen om nieuwe bouwproducten en nieuwe materialen. Circulariteit moet ook in de keten goed zijn georganiseerd. Niet alleen bij de start, maar ook bij realisatie en langjarig. Elkaars handen vasthouden. Je zou het als de overtreffende trap kunnen zien van wat we vroeger ketensamenwerking noemden.'

In 2018 is de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld als vervolg op het Grondstoffenakkoord uit 2017 en het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. Inmiddels heeft het transitieteam de contouren van een ‘basiskamp’ uitgewerkt, een belangrijke stap in het ‘beklimmen van de berg’.

Op de vraag op welke manier Gruis vanuit zijn voorzitterschap richting kan geven aan de transitie, antwoordt hij: 'Er zal op alle knelpunten tegelijkertijd geschakeld moeten worden. We moeten een nieuw systeem inrichten. Ik denk voorlopig heel sterk in de sfeer van ontwerpgedreven werken aan nieuwe oplossingen. Daarom is samenwerking zo belangrijk. Dat is goed verankerd in het transitieteam. We gaan continu met elkaar ontdekken welke oplossingen niet alleen maar wenselijk, maar ook haalbaar zijn. Met liefst relatief kleine systeemaanpassingen. Als het verschil tussen hoe we het nu doen en hoe we het in de verre toekomst moeten doen te groot wordt, dan worden knelpunten onoverkomelijk. Dan worden het grote belemmeringen. Dat moeten we voorkomen. Dat betekent niet dat je niet ambitieus mag zijn. De top van de berg houden we in zicht. Je moet realistisch blijven en soms wat meer tijd nemen om oplossingen te bedenken die we overmorgen klaar hebben. De weg naar de top is dus niet altijd de kortste weg. Een omweg is soms nodig.'

Gruis ziet uit naar de volgende stappen van het Transitieteam, nu de contouren voor het basiskamp steeds scherper worden. 'Ik heb er ontzettend veel zin in, en het is in z’n complexiteit ook heel leuk. Gewone bouwprojecten zijn al complexe projecten. En dan nu een transitie naar een complete circulaire economie. Voor het bereiken van die circulaire economie is samen ontwerpen, samen werken en samen realiseren het uitgangspunt. Je kunt in je eentje proberen te verzinnen hoe de verre toekomst eruit ziet, maar dan ontstaan er geen ideeën die je samen uit wilt voeren.'

Over Vincent Gruis: Vincent Gruis werkt sinds 1996 aan de Faculteit Bouwkunde, waar hij in 2001 promoveerde op het proefschrift "Financieel-economische grondslagen voor woningcorporaties". Vincent spreekt ook regelmatig op congressen en symposia en heeft uitgebreid gepubliceerd in (inter)nationale bladen.

Bron: De Bouwagenda