Milieuprestatie Gebouwen
SER Reflectiegroep prijst MPG als richtinggevend instrument
3 februari 2021
circulair inkopen in de wegenbouw
Fiscale korting voor circulair bouwen via de MIA\Vamil
8 februari 2021
Milieuprestatie Gebouwen
SER Reflectiegroep prijst MPG als richtinggevend instrument
3 februari 2021
circulair inkopen in de wegenbouw
Fiscale korting voor circulair bouwen via de MIA\Vamil
8 februari 2021
Ollongren laat CO2-opslag in biobased materialen herwaarderen
kasja ollongren

Ollongren laat CO2-opslag in biobased materialen herwaarderen

Minister Ollongren laat bepalen hoe de CO2-opslag in biobased bouwmaterialen, zoals hout, kan meetellen in de berekening voor de MPG/MKI-waardes. Dit antwoordt ze op Kamervragen na een protestactie van tientallen bouwbedrijven, architecten, banken en belangenorganisaties.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 5 februari 2021

De milieueffecten van bouwmaterialen als hout en bamboe worden niet goed meegewogen in de norm voor duurzaam bouwen. De duurzaamheidseffecten zouden veel positiever zijn dan uit de MKI/MPG berekeningen blijkt, zeggen de opstellers van het manifest Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland.

De redenering waar het manifest tegen ageert is dat CO2 opslag in biobased materialen een tijdelijk karakter zou hebben; na gebruik zijn deze materialen vaak brandstof voor energieopwekking waarbij de CO2 alsnog vrij komt.

Het manifest stelt dat biomaterialen CO2 voor zeer lange tijd kunnen opslaan: ‘Een product als CLT (Cross Laminated Timber) met droge verbindingen zal in de praktijk worden hergebruikt na zijn eerste functie. Na hergebruik zal het product wellicht nog een derde leven toebedeeld krijgen als plaat- of isolatiemateriaal. Tegen de tijd dat het dan ingezet wordt als brandstof voor een energiecentrale zijn we al snel 100 jaar verder. Het IPCC classificeert het dan als permanente opslag.’

Daarnaast zorgt gebruik van biobased materialen ervoor dat er geen alternatief nodig is, zoals staal of beton, waarvan de productie juist tot CO2-uitstoot leidt.

Europese normering

Minister Ollongren antwoordde op vragen van D66 Kamerlid Jessica van Eijs dat de de huidige rekenmethode conform Europese normering (EN 15804) is, die voorschrijft voor dat emissies in de afvalfase ook in rekening worden gebracht.

Niettemin deelt Ollongren de mening ‘dat opslag van CO2 een bijdrage kan leveren aan een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050.’ Ze zegt daarom toe ‘te bepalen hoe de waardering van de milieueffecten van de opslag van CO2 in biobased materialen, waaronder hout, kan worden opgenomen in onze nationale systematiek. Een daaruit volgende aanpassing zal plaatsvinden binnen de ruimte die de Europese kaders daarvoor bieden en zonder afwenteling van milieueffecten, bijvoorbeeld op komende generaties.’

Daarbij zal de minister de partijen van het manifest betrekken evenals de stichting Nationale Milieudatabase (NMD) als beheerder van de rekenmethode.

UPDATE

Minister Ollongren zegt in antwoord op vragen van GroenLinks Kamerlid Tom van de Lee te onderzoeken of een norm ingevoerd kan worden dat 50% van de materialen van publiek gefinancierde gebouwen moet bestaan uit biobased materialen. Een dergelijke norm geldt in Frankrijk vanaf 2022.

De minister schrijft: ‘Ik zal dit doen in het kader van de ambitie van de rijksopdrachtgevers zoals Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat om vanaf 2030 al hun opdrachten circulair te gaan aanbesteden. Dit betekent dat volgens circulaire principes wordt uitgevraagd. Een van die circulaire principes is ontwerpen met lagere milieu impact door het toepassen van biobased materialen, zoals hout.'