De circulaire bouwcatalogus: inspiratie voor een circulaire gebouwde omgeving
De circulaire bouwcatalogus: inspiratie voor een circulaire gebouwde omgeving
1 februari 2021
kasja ollongren
Ollongren laat CO2-opslag in biobased materialen herwaarderen
5 februari 2021

SER Reflectiegroep prijst MPG als richtinggevend instrument

Milieuprestatie Gebouwen

SER Reflectiegroep prijst MPG als richtinggevend instrument

De Milieuprestatie Gebouwen-norm geeft richting en creëert daarmee een markt. Dat zegt de Reflectiegroep van de SER die staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) adviseert over het beleid voor een circulaire economie.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 3 februari 2021

Bestaande beleidsinstrumenten beter benutten is één van de vijf aanbevelingen die de SER Reflectiegroep aan staatssecretaris Van Veldhoven geeft om de circulaire economie te versnellen.

De Reflectiegroep noemt de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) als lichtend voorbeeld: ‘Door de MPG weten ondernemers dat de norm nu 1.0 is, maar dat deze in de komende jaren bijgesteld wordt naar beneden. De Rijksoverheid vertelt op deze manier de markt niet ‘hoe’ de markt het moet doen, maar geeft richting en creëert daarmee een markt. Tegelijkertijd daagt deze norm nog niet uit tot het ontwikkelen van een ander soort gebouw (vorm, functie), hoger op de R-ladder. Effectieve inzet van instrumenten stimuleert innovatie en creativiteit in de markt, beloont koplopers en activeert de achterblijvers.’

De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0. (Meer informatie bij RVO)

De SER Reflectiegroep, onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer, beschouwt op uitnodiging van Van Veldhoven het beleid dat in 2050 tot een volledig circulaire economie moet leiden. Voor de versnelling van de transitie naar een circulaire economie zijn ‘de huidige overheidssturing, de organisatievorm, het uitvoeringsprogramma, de beschikbare middelen en globale doelen te vrijblijvend en ontoereikend’, concludeert de groep in de brief aan Van Veldhoven.