Praktijkvoorbeeld – Fietspad van circulair, biobased stortbeton
15 augustus 2019
Zo maakt Waterschap Rijn en IJssel circulariteit concreet
6 september 2019

Pilot met circulair bedrijventerrein: ‘Ook gebiedsontwikkeling moet circulair worden’

Pilot met circulair bedrijventerrein: 'Ook gebiedsontwikkeling moet circulair worden'

Op een bedrijventerrein in Deventer is door Nexteria een circulair energieneutraal bedrijfspand geplaatst op een perceel dat na 25 jaar weer geheel vrij zal worden gemaakt voor iets anders. 'Er moet niet alleen circulair gebouwd worden, maar gebiedsontwikkeling moet eveneens circulair worden.'


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 28 augustus 2019

Dit artikel verscheen eerder in Bouwwereld en werd geschreven door Marein Kolkmeijer.

Bij het circulaire denken betrekt Nexteria, onderdeel van de VDR Bouwgroep, ook de grond waarop gebouwd wordt. Met name bedrijventerreinen vragen om een andere aanpak, waarbij makkelijker functies veranderd kunnen worden. Oudere bedrijventerreinen kampen met leegstand en liggen intussen vaak ongunstig ten opzichte van binnenstedelijk gebied, of zijn ingekapseld tussen woonwijken. Door de groeiende economie is er steeds meer vraag naar grond voor bedrijven, distributiecentra en woningen; grond die nu veelal aan de groene ruimte moet worden onttrokken.

Circulaire gebiedsontwikkeling

Nexteria heeft een systeem bedacht waarbij herinrichting van bedrijventerreinen makkelijker wordt. Een bedrijfspand zou in principe maar voor 25 jaar moeten worden neergezet. Daarna wordt het gedemonteerd en wordt de grond schoon opgeleverd. 'Er moet niet alleen circulair gebouwd worden, maar gebiedsontwikkeling moet eveneens circulair worden. Dat is het uitgangspunt van Nexteria', stelt Cor van Dijken, programmamanager bij Nexteria. 'Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de overheid, zowel de landelijke als de lokale. Het moet mogelijk worden een gebouw versneld af te schrijven, bijvoorbeeld in 25 jaar. Lokaal zullen bestemmingsplannen flexibeler moeten worden en de bouwvoorschriften minder traditioneel. We moeten kijken naar meerdere oplossingen om bijvoorbeeld niet te hoeven heien. Dit bespaart kosten in de realisatie en er hoeft een minder grote inspanning geleverd te worden om de grond zonder hoge footprint af te leveren.'

Nexteria zet in op het ontwikkelen van circulaire technieken, materialen en methoden die na het verstrijken van de gebruiksduur maximaal herbruikbaar en recyclebaar zijn. Gronduitgifte voor een duur van 25 jaar zou via een nieuw pachtsysteem of met terugkoopgarantie kunnen. Gemeenten kunnen dan nog steeds verdienen en tegelijkertijd besparen op saneringskosten.

Pilot bedrijfsverzamelgebouw

De gemeente Deventer was bereid mee te werken aan een pilot en de verschillende eisen aan bijvoorbeeld fundering en beton op een experimentele manier te benaderen. Het gaat bij deze pilot nog niet om alternatieve gronduitgifte maar wel om de consequenties voor het bouwsysteem. Op het bedrijventerrein waar ook de VDR Bouwgroep zelf is gehuisvest, is door Nexteria een circulair energieneutraal bedrijfspand geplaatst op een perceel dat na 25 jaar weer geheel vrij zal worden gemaakt voor iets anders. De kosten daarvoor drukken op het pand.

Het gaat om een bedrijfsverzamelgebouw met zeven bedrijfsunits van 4,90 x 12 meter met een hoogte van 7,20 meter die apart of gekoppeld worden verhuurd. Het is een pilot om te laten zien dat het circulair financieel haalbaar is. Maar tevens om te tonen dat het ook anders kan dan door toepassing van de standaard goedgekeurde samenstellingen van bouwmaterialen of -systemen volgens het Bouwbesluit. Met de leveranciers zijn afspraken gemaakt over de teruggave van de bouwproducten over 25 jaar. Alle producten hebben een materiaalpaspoort en zijn in het BIM-model vastgelegd met de internationaal erkende levenscyclusanalyse (LCA) en CO2-voetprint.

Lees de rest van het artikel, over onder andere alternatieve bouwmethodieken en -materialen, op Bouwwereld.