Pilot met circulair bedrijventerrein: ‘Ook gebiedsontwikkeling moet circulair worden’
28 augustus 2019
Ontwerp-toolbox voor vormgeven van circulaire gebouwinstallaties
10 september 2019

Zo maakt Waterschap Rijn en IJssel circulariteit concreet

Zo maakt Waterschap Rijn en IJssel circulariteit concreet

Waterschap Rijn en IJssel opent ’s werelds eerste Kaumera extractie-installatie. Kaumera is een nieuwe biologische grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels. Bezoekers die de installatie komen bekijken worden ontvangen in het circulaire inspiratiehuis.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 6 september 2019

In Zutphen heeft Waterschap Rijn en IJssel een installatie voor de productie van Kaumera gerealiseerd. In het nabij geleden inspiratiehuis wordt duidelijk zichtbaar hoe het Waterschap circulariteit concreet maakt: door het omzetten van reststromen in grondstof. Waterschap Rijn en IJssel heeft een duidelijke visie op het winnen van grondstoffen uit de waterketen. Met behulp van de modernste zuiveringstechnieken verwerkt het waterschap huishoudelijke en industriële proces- en afvalwaterstromen en worden grondstoffen geproduceerd.

Ambitie

De ambitie van Waterschap Rijn en IJssel is om de ingebruikname van ’s werelds eerste Kaumera extractie-installatie niet onopgemerkt voorbij te laten gaan en in de nabije toekomst vele geïnteresseerden te ontvangen op de locatie. Het te realiseren gebouw dient ondersteunend te zijn aan het verhaal van de installatie en de concrete bijdrage van het waterschap aan de circulaire economie: omzetten van reststroom in grondstof.

Dit betekent dat het Inspiratiehuis met waterschapsgrondstoffen circulariteit moet concretiseren en het extractieproces zichtbaar moet zijn voor de bezoekers van allerlei achtergronden, van basisscholieren tot hoogopgeleide technici. In de bezoekersruimte worden zij geïnformeerd over de grondstoffenfabriek en het circulaire karakter van het gebouw. De uitgeschreven aanbesteding heeft de markt uitgedaagd om maximaal in te zetten op innovatie, creativiteit en samenwerking.

Bekijk hier het volledige document over het circulaire inspiratiehuis van het Waterschap.

Bron: PIANOo