5 juni 2024

9 miljoen voor duurzame infra projecten gemeenten en provincies

Vanaf 1 juli kunnen aanvragen worden ingediend voor de Specifieke Uitkering Klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten (SPUK KCI). De SPUK KCI is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgezet om gemeenten en provincies te stimuleren binnen GWW-projecten maatregelen toe te passen die CO2-uitstoot verminderen en een circulaire economie bevorderen