RESULTATEN VAN HET TRANSITIETEAM

Beoordelingsmethodiek Losmaakbaarheid in de GWW (2023)

Aanleiding

Losmaakbaarheid van bouwwerken is een belangrijke sleutel om hoogwaardig hergebruik zonder waardeverlies mogelijk te maken. Om de mate van losmaakbaarheid te toetsen, heeft Alba Concepts in 2021 een meetmethode ontwikkeld voor de Burger- en Utiliteitsbouw. Voor de Grond-, Weg en Waterbouw is een verkenning uitgevoerd of deze methode ook toegepast kan worden. De hoofdconclusie van dit onderzoek was dat de basisuitgangspunten van de meetmethode voor de B&U toepasbaar zijn voor de GWW, maar dat er wel een doorontwikkeling plaats moet vinden om aan specifieke kenmerken van de GWW-sector te voldoen. Daar wordt met dit onderzoek invulling aan gegeven.

Samenvatting

De beoordelingsmethode voor losmaakbaarheid in de GWW versie 1.0 bestaat uit een rapportage en de daadwerkelijke tool. De rapportage bevat uitleg over de totstandkoming van de methodiek, de scope, randvoorwaarden en voorbeeldcasussen. De tool (in Excel) helpt de gebruiker om de mate van losmaakbaarheid van zijn of haar GWW-object te bepalen.

Direct naar...

[ssba-buttons]