De TKI Urban Energie ondersteunt het verrichten van fundamenteel, experimenteel- en industrieel onderzoek alsmede het uitvoeren van praktijkexperimenten.