Anke Verhagen
‘Bij veel projecten is de circulaire component geen belemmering om te financieren’
15 maart 2022
Hergebruik van bouwmaterialen en installaties bevorderen met een terugnamegarantie Karen Sanderse
Terugnamegarantie stimuleert de ontwikkeling van circulaire materialen
31 maart 2022