De Europese impact op de Nederlandse circulaire bouweconomie
3 augustus 2023
Nieuwe teelten
24 augustus 2023
De Europese impact op de Nederlandse circulaire bouweconomie
3 augustus 2023
Nieuwe teelten
24 augustus 2023
Inspiratie uit Europa: praktijkvoorbeelden van circulaire infrastructuur

Inspiratie uit Europa: praktijkvoorbeelden van circulaire infrastructuur

Nederland staat niet alleen in de ontwikkeling van een circulaire economie. Ook andere landen in Europa bouwen aan een duurzame toekomst. Maar wat gebeurt er eigenlijk voorbij de landsgrenzen? Zijn er succesvolle voorbeelden van circulaire infrawerken waaruit Nederland inspiratie kan opdoen? In dit artikel nemen we u mee langs vijf voorbeelden.


Categorie: Achtergrond
Door: redactie, 3 augustus 2023
Duurzaam bouwmachines in Oslo

In de Noorse hoofdstad Oslo is de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 85% gedaald sinds 2012. De overstap op duurzame bouwmachines heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. In 2012 werkten bouwmachines zoals bulldozers en grasmaaiers nog uitsluitend op benzine of diesel. Nu is dat steeds vaker elektriciteit of biobrandstof. Zo worden bijvoorbeeld elektrische graafmachines ingezet op begraafplaatsen. De overstap heeft resultaat. De uitstoot van gemeentelijke bouwmachines, die gelijk stond aan 926 ton CO2, is afgenomen tot 448 ton. De ambities zijn hoog: de gemeenteraad wil dat in 2025 alle bouwmachines elektrisch zijn. Dat zorgt voor minder broeikasgassen, minder lawaai en een betere luchtkwaliteit.

Circulair asfalt inkopen: Big Buyers

Big Buyers for Climate and Milieu is een Europees project dat duurzame innovatie bij marktpartijen aanmoedigt en de samenwerking tussen overheidsinkopers ondersteunt. In het project houdt de werkgroep Circulair Bouwen zich bezig met de verbetering van circulariteit in de bouwsector, met een focus op asfalt. In het rapport Public Procurement within circular construction staan de ervaringen van grote inkopers uit de werkgroep. Zo neemt Lissabon in aanbestedingen de eis op dat gerecycled granulaat wordt gebruikt. Bij een renovatieproject werd plaatselijk bouw- en sloopafval hergebruikt voor de bestrating en om de sleuven van een nieuw riool op te vullen. Wenen stelt in alle bouwcontracten de eis dat minimaal 20% van de asfaltmix uit eerder gebruikt materiaal bestaat. En Zürich is van plan om ook een vereist minimumpercentage in elk projectplan op te nemen. De stad wil in een periode van 15 jaar steeds strengere minimumeisen stellen voor openbare projecten. Het idee is dat de markt zich daaraan aanpast: uit ervaring blijkt dat het aanbod de vraag volgt.

Grondwerken Helsinki besparen geld en reduceren uitstoot

Jaarlijks blijft bij bouwwerkzaamheden in Helsinki 800.000 m3 grond over. Vroeger werd de grond als afval gestort in grote stortplaatsen. Zonde, want bij bouwprojecten is vaak juist grond nodig. Daarom startte de stad een actieplan voor een meer circulaire oplossing. Nu gebruikt de stad, als eigenaar van de grond, het overschot voor lokale projecten. Dat gebeurt bijvoorbeeld in parken en bij de aanleg van straten en geluidsbarrières. Het hergebruik van grond en betongranulaat betekent minder gebruik van natuurlijke grondstoffen van elders. Op deze manier bespaarde Helsinki van 2014 tot 2019:

  • 47 miljoen euro
  • 6,9 miljoen liter brandstof
  • 17.100 ton CO2
Spoorwegenproject Lund-Arlöv

Op het 11 km lange spoortraject tussen Lund en Arlöv in Zweden komen er 2 sporen bij, zodat er meer treinen kunnen rijden. Verder worden er bruggen en tunnels aangelegd, 3 stations gerenoveerd en komt er 1 nieuw station bij in Lund. Het project won in 2022 de Zweedse ‘Green Building Award’ in de categorie duurzame infrastructuur. De Zweedse overheidsaanbesteding stimuleert duurzame innovatie en hergebruik van materialen. De aanbesteding stimuleert opdrachtnemers om duurzame doelen te halen. Dat gebeurt door bepaalde eisen te stellen, bijvoorbeeld dat de nieuwe sporen voor 40% uit bestaande materialen moeten bestaan of dat grondoverschotten zoveel mogelijk worden gebruikt in andere bouwprojecten.

Houten verkeersbruggen in Noorwegen

Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen (biobased materialen) zoals hout past goed in een circulaire economie. Hout is een hernieuwbare grondstof, omdat bossen aangroeien. Verder heeft hout heeft het in vergelijking met andere bouwmaterialen een lage koolstofvoetafdruk. Houten verkeersbruggen komen in en buiten Europa regelmatig voor. Noorwegen lijkt het land te zijn met de meeste houten verkeersbruggen. Ook andere 'houtlanden' zoals Zweden, Duitsland en Zwitserland passen hout structureel toe.

Mooie voorbeelden uit Noorwegen zijn de Skogsrudbrug over de E6 nabij Tangen (Hedmark) en de Fretheimbrug over de rivier Flåm. Beide bruggen hebben een houten boogconstructie en brugdek. In Nederland zijn grote, houten verkeersbruggen zeldzaam. Inspirerende uitzonderingen zijn de twee Accoya-bruggen bij Sneek en de gelamineerd-naaldhout bruggen in Blauwestad.

De rol van de EU

Van Oslo tot Wenen: ook in andere Europese landen zijn er voorbeelden van succesvolle, duurzame, circulaire infraprojecten. De meeste, genoemde landen zijn lid van de EU en hebben dus ook te maken met Europese regelgeving op het gebied van circulair bouwen. Benieuwd naar wat er de komende jaren op de sector afkomt? Lees dan het artikel ‘De Europese impact op de Nederlandse circulaire bouweconomie.’ Via de webpagina over circulaire economie van Rijkswaterstaat kunt u Nederlandse voorbeelden van circulaire GWW-projecten bekijken.