Bronnen: Circulaire bouweconomie

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over tags: Circulaire bouweconomie. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

74 bronnen gevonden

Uitwerking toekomstbeeld Circulaire Bouweconomie 2050

Het definiëren van voorwaarden voor de doorontwikkeling van het huidige stelsel naar een meer toegankelijk, uniform en betrouwbaar stelsel voor de B&U en GWW, waar circulariteit een integraal onderdeel van uitmaakt.

Oproep borging transitie circulaire economie in regeerakkoord

Oproep vier transitieteams om bij de vorming van een nieuw regeerakkoord expliciet aandacht te besteden aan de circulaire economie én substantiële middelen daarvoor vrij te maken.

Versnellingsadvies 1: Toekomstbeeld circulaire bouweconomie 2050

Verkenning van maatregelen die we minimaal nodig hebben om de circulaire bouweconomie in 2050 te realiseren.

Versnellingsadvies 5: Maatregelen CO₂-reductie voor korte termijn en sturing vanuit CO₂-budget

Een advies voor maatregelen voor CO₂-reductie op korte termijn en een advies voor sturing met een CO₂-budget.

Versnellingsadvies 4: Losmaakbaarheid en hergebruik als leidende principes

Hoe kunnen we structureel gebouwen zo ontwerpen en samenstellen, dat we de afzonderlijke bouwelementen kunnen hergebruiken.

Versnellingsadvies 3: Doorontwikkeling milieu-prestatiestelsel

De voorwaarden voor de doorontwikkeling van het huidige milieuprestatiestelsel om te komen tot een toegankelijk, uniform en betrouwbaar stelsel voor de B&U en GWW, waarin ook circulariteit goed tot uitdrukking komt.

Gebundeld versnellingsadvies Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Advies over de doorontwikkeling van de circulaire bouweconomie. De vijf deeladviezen hebben betrekking op verschillende onderwerpen.

Versnellingsadvies 2: Waardering en financiering

Binnen het huidige financiële stelsel zijn onvoldoende prikkels om de lineaire bouwwereld om te vormen tot een circulair systeem. Circulaire materialen, producten en bouwwerken moeten een betere waardering krijgen.

Kamerbrief met toelichting op circulair klimaatbeleid

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de volgende stap in de implementatie van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Hij bespreekt daarbij het circulaire klimaatbeleid.