Vincent Gruis 600
Voorzitter transitieteam: ‘We moeten op veel terreinen nog de succesformule vinden’
6 juli 2021
Fietsenstalling station Eindhoven ProRail
ProRail maakt serieus werk van circulariteit
21 juli 2021
Vincent Gruis 600
Voorzitter transitieteam: ‘We moeten op veel terreinen nog de succesformule vinden’
6 juli 2021
Fietsenstalling station Eindhoven ProRail
ProRail maakt serieus werk van circulariteit
21 juli 2021
Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft starten meerjarig kennisprogramma naar verduurzaming asfalt
asfalt 600

Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft starten meerjarig kennisprogramma naar verduurzaming asfalt

Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft zijn gestart met het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering (KPE). Het gaat om een samenwerking waarin langjarig wetenschappelijke en toegepaste kennis wordt opgedaan over de levensduur van asfalt.


Categorie: Achtergrond
Door: redactie, 19 juli 2021

Met onderzoeken naar onder andere de invloed van veroudering, bindmiddeleigenschappen, additieven en (herhaald) hergebruik van asfalt. De resultaten van deze onderzoeken worden gedeeld met marktpartijen en publieke opdrachtgevers.

Behalve aan duurzame ontwikkelingen voor de wegenbouwsector, draagt het kennisprogramma ook bij aan de transitie naar duurzame wegverharding. En daarmee ook aan het bereiken van de ambitie van Rijkswaterstaat om klimaatneutraal en circulair te werken in 2030 op de rijkswegen met 100% CO₂-reductie, hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen.

Met de opgedane kennis uit de onderzoeken kunnen de specialisten bij Rijkswaterstaat tot gefundeerde keuzes komen voor duurzame wegverharding waarbij duidelijk is wat de maatregelen op de lange termijn opleveren. En de kennis die wordt opgedaan wordt uiteraard gedeeld met marktpartijen en publieke opdrachtgevers, zodat het hen ook helpt bij het klimaatneutraal en circulair werken in de wegenbouw. En dat is gunstig voor heel Nederland.

Structureel kennis opdoen

Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft hebben al een lange historie waar het gaat om onderzoek van asfalttoepassingen. Nu is dit geconsolideerd in een meerjarig kennisprogramma voor de aankomende vier jaar, waarmee structureel wetenschappelijke en toegepaste kennis wordt opgedaan ten behoeve van toepassingen in de praktijk.

De TU Delft levert een bijdrage aan het duurzamer maken van de samenleving. Dat doen zij door baanbrekend onderzoek en door het opleiden van ingenieurs, ook als het gaat om wegenbouw en het meewerken aan de ambitie van Rijkswaterstaat om de wegenbouw CO2 neutraal te maken.

Het Knowledge Based Pavement Engineering (KPE) programma biedt mogelijkheden om samen te werken aan nieuwe inzichten binnen de wegenbouw, zoals bijvoorbeeld een meer fundamentele basis voor het bepalen van de levensduur, door de combinatie van experimenten en modelleren. Binnen dit programma spelen modelleren en testen van asfalt op verschillende schaalniveaus, het omgaan met onzekerheden in eigenschappen, belastingen en aanleg- en gebruiksomstandigheden samen met het monitoren van gedrag over de tijd een belangrijke rol.

Als organisatie voor toegepast onderzoek draagt TNO bij aan deze grote opgave door vragen vanuit de praktijk te projecteren op fundamentele kennisontwikkeling en fundamentele kennis om te zetten naar innovaties. TNO heeft faciliteiten voor het uitvoeren van experimenten om de kwaliteit en levensduur van wegdekken te onderzoeken. Op basis van deze experimenten ontwikkelen hun onderzoekers, met een uitgebreid track record op dit vakgebied, modellen voor levensduurvoorspelling en testprotocollen voor onder andere nieuwe, duurzame wegdektypen.

Bron: Rijkswaterstaat