MANIFEST

Circulaire Bouweconomie 2050


🇬🇧 Go to the English version...

Om te komen tot een volledig circulaire bouweconomie in 2050 zijn grootschalige systeemveranderingen nodig. De urgentie is groot om nu aan de slag te gaan. Dit stelt het Transitieteam Circulaire Bouweconomie in een manifest waarin zij een toekomstbeeld voor de circulaire bouw schetst. Het is een oproep aan het huidige demissionaire en volgende kabinet om al in 2024 met maatregelen te komen.

We roepen betrokkenen – marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en anderen – op om onze oproep te steunen. Hoe meer partijen erachter staan, hoe groter de noodzaak om er iets mee te doen. Zo creëren we een actieve community die gezamenlijk bouwt aan de circulaire economie!

De positieve impact van de circulaire economie is onmiskenbaar. Met uitdagende kansen voor innovatie en duurzame groei staan we aan de start van een veelbelovende toekomst in de bouwsector. Als leidraad hierbij heeft het Transitieteam een inspirerend toekomstbeeld opgesteld, vergezeld van enkele cruciale aanbevelingen voor de nodige verandering.

Lees de aanbevelingen van het Transitieteam (uitvouwen)
Systeemveranderingen

We zien dat de grootste uitdagingen van de transitie niet zozeer technisch zijn, maar zitten in normen, waarden en regels. Om daadwerkelijke stappen te zetten van een lineaire naar een circulaire economie zijn er robuuste maatregelen nodig op het gebied van overheidsaandacht, fiscaliteit, economie en wet- en regelgeving:

  • Fiscaliteit als versneller Fiscale maatregelen helpen om circulaire toepassingen economisch aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld met true pricing en het verlagen van de kosten van arbeid.
  • CO₂-budgetten als sturingsmechanisme Het hanteren van ecologische budgetten – vergelijkbaar met financiële budgetten - stuurt organisaties richting investeringen die hun CO₂-uitstoot beperken en draagt bij aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.
  • Nederland gidsland in Europa Nederland heeft de juiste uitgangspositie om een koploperspositie te pakken op het gebied van circulair bouwen.
  • Circulariteit integraal onderdeel van beleid Weeg circulaire impact mee in alle beleidsvelden, processen en beslissingen en zoek verbinding met andere grote transities en maatschappelijke opgaven.
Randvoorwaarden

Naast de bovengenoemde systeemveranderingen is er ook een aantal randvoorwaarden om de circulaire bouweconomie te faciliteren. Extra inzet is nodig op:

  • Materialenhubs Deze maken het mogelijk om bouwmaterialen tijdelijk op te slaan, optimaal te hergebruiken en hun waarde te behouden. De overheid heeft hierin een leidende rol te vervullen.
  • Digitalisering Stimuleer vanuit de overheid de inzet van digitalisering (zoals AI) voor het ontwikkelen van slimme, duurzame bouwprocessen die naadloos op elkaar aansluiten.

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, marktpartijen en de kenniswereld. Voor het toekomstbeeld hebben we samen met 20 experts scenario’s uitgewerkt voor een volledige en functionele circulaire bouweconomie. Een grootschalige systeemverandering kost veel tijd en daarom is de urgentie groot om in 2024 actie te ondernemen. We roepen betrokkenen – marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en anderen – op om het manifest te steunen.

#

#

Dit manifest is ondertekend door: 

Reconnect&co

http://www.reconnectco.nl

14 juni 2024 09:00

PAOTM

https://paotm.nl/

14 juni 2024 08:11

Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl

2 mei 2024 10:16

The Bin

https://thebin.nl

29 april 2024 18:46

Wonen Limburg

https://www.wonenlimburg.nl

17 april 2024 16:00

Sweco

https://www.sweco.nl

12 april 2024 13:40

HEVO

https://www.hevo.nl/

12 april 2024 11:52

Maeconomy

https://maeconomy.org

8 april 2024 08:58

ReUseMaterials

https://reusematerials.nl

8 april 2024 08:55

Meneer

https://blockmaterials.com

8 april 2024 08:51

Fakro Nederland

https://www.fakro.nl

4 april 2024 14:55

Het Groene Brein

http://hetgroenebrein.nl

3 april 2024 08:23

Fuse Solutions

https://www.fusesolutions.nl/fuse-collect/circulair

2 april 2024 13:39

AM

https://www.am.nl/

2 april 2024 07:12

Route Circulair

https://routecirculair.nl/

28 maart 2024 15:35

Modulo Milieustraten B.V.

https://modulo-milieustraten.nl/

27 maart 2024 09:11

Techniek Nederland

http://www.technieknederland.nl

27 maart 2024 08:15

lcp circulair b.v.

https://lcp-circulair.nl

26 maart 2024 15:06

cepezed projects b.v.

https://cepezedprojects.nl

26 maart 2024 15:01

venhoevencs architecture+urbanism

https://venhoevencs.nl

24 maart 2024 11:05

Kragten

https://www.kragten.nl/

22 maart 2024 07:28

Holland Circular Hotspot

https://hollandcircularhotspot.nl

20 maart 2024 13:58

DOOR architecten

http://www.doorarchitecten.nl

20 maart 2024 10:17

C-creators

http://www.c-creators.org

19 maart 2024 16:55

K3 architectuur

https://k3architectuur.nl

19 maart 2024 15:40

New Horizon

https://newhorizon.nl/

19 maart 2024 12:48

Circular Finance Lab

https://circularfinancelab.nl/

19 maart 2024 08:03

New Energy TV

https://www.new-energy.tv

18 maart 2024 12:13

Repurpose BV & Madopt

https://www.madopt.nl/

18 maart 2024 11:12

BLM Wegenbouw

https://www.blmwegenbouw.nl/

18 maart 2024 10:30

Technische Unie

https://technischeunie.nl

16 maart 2024 06:54

Urban Climate Architects

https://www.ucarchitects.com/

15 maart 2024 11:30

DOOR architecten

https://doorarchitecten.nl

15 maart 2024 09:52

Waterschap Noorderzijlvest

https://noorderzijlvest.nl

15 maart 2024 09:05

Stichting briqs

http://www.briqs.org/nl

14 maart 2024 17:41

Stichting W/E adviseurs

https://www.w-e.nl/

14 maart 2024 14:25

ReCreate-project

http://www.recreate-project.eu

14 maart 2024 14:18

Provincie Noord-Holland

https://www.noord-holland.nl/Home

14 maart 2024 13:57

Copper8

https://www.copper8.com/

14 maart 2024 12:16

Superuse

https://superuse-studios.com

13 maart 2024 22:23

Alba Concepts

https://albaconcepts.nl

13 maart 2024 18:56

Kaper Architectuur en Bouwadvies

https://studio-pls.nl/

13 maart 2024 14:49

Cirkelstad

https://cirkelstad.nl

13 maart 2024 14:42

NIBE BV

https://www.nibe-sustainability-experts.com

13 maart 2024 13:28

Dutch Green Building Council

https://www.dgbc.nl/

13 maart 2024 10:19

BRBS Recycling

https://www.brbs.nl/

13 maart 2024 10:19

Byline

https://byline.nl

12 maart 2024 16:51