Bronnen: Alle

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over doelgroep: Alle. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

263 bronnen gevonden

Dossier Houtbouw

De bouw is een grootgebruiker van grondstoffen en verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-emissies in Nederland. Houtbouw komt steeds meer in de belangstelling te staan als een oplossing voor deze grote uitdagingen.

Advies “concretiseren doelen circulaire GWW voor medeoverheden”

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft ten behoeve van het Nationale Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) het kabinet geadviseerd over de circulaire doelen voor vijf verschillende productgroepen in de bouw.

Adviesnotitie naar aanleiding van doelentraject circulair GWW voor medeoverheden

Rws heeft namens het tranisitieteam geëxploreerd hoe de aansluiting is tussen de landelijke circulaire GWW- doelstellingen – geformuleerd in het Nationaal programma Circulaire Economie (NPCE) – en de gemeentelijke praktijk.

Woningconcepten en hun prestaties

In deze brochure vind je een uitgebreid overzicht van een aantal woningconcepten. En alle prestaties die deze woningconcepten leveren.

Woningbouw met een lage MPG

Het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen onderzocht welke maatregelen bouwbedrijven al treffen in hun projecten om tot een lage MPG-score te komen. Wij bundelden deze maatregelen in een praktisch overzicht om zelf aan de slag te gaan.

Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 – 2030

Met dit Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 bouwen we voort op de goede basis die al gelegd is in de transitieagenda.

Rapport W/E advideurs Verkenning GWP-eis Gebouw

Het Ministerie van BZK heeft aan RVO gevraagd om een onderzoekstraject te starten om normering voor de CO2-emissie te formuleren die wordt veroorzaakt door de toepassing van bouwmateriaal.

Kamerbrief Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

In een recente kamerbrief heeft Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken, belangrijke updates gedeeld over de toekomst van circulair bouwen en duurzame woningbouw in Nederland.

Analyse aanscherping MPG-norm Verkenning van de gevolgen van het aanscherpen van de MPG-norm

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een verkenning gedaan naar de impact van de MPG-aanscherping op de nieuwbouw van woningen van 0,8 naar 0,5