Bronnen: Alle

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over doelgroep: Alle. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

304 bronnen gevonden

Manifesto

Om te komen tot een volledig circulaire bouweconomie in 2050 zijn grootschalige systeemveranderingen nodig. Engelstalige versie van een oproep om nu aan de slag te gaan.

Measuring Circularity Guide

Dit is de Engelstalige versie van de leidraad die een aanzet bevat voor een kernmeetmethode voor circulariteit in de bouw. De 3.0-versie heeft de opzet van een norm. Het hoofdstuk Waarde is verder uitgewerkt.

Guide to Passports for the Construction Sector

Deze leidraad is de Engelse vertaling van één van de zes leidraden die werd opgeleverd bij het jaarevent van Platform CB'23 op 29 juni 2023.

Horizontal guideline for the product performance of construction products in subsequent cycles

Deze leidraad is de Engelse vertaling van één van de zes leidraden die werd opgeleverd bij het jaarevent van Platform CB'23 op 29 juni 2023.

Guide to Circular Design 2.0

Deze leidraad is de Engelse vertaling van één van de zes leidraden die werd opgeleverd bij het jaarevent van Platform CB'23 op 29 juni 2023.

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit grenswaarde voor milieuprestatie van bouwwerken

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving voor het verder aanscherpen van de grenswaarde voor de milieuprestatie van woonfuncties en kantoorfuncties.

Advies MKI/MPG stelsel. Aspect snelheid 

In hoeverre draagt de huidige inrichting van het stelsel bij aan een korte tijdbesteding en onnodige administratielast voor gebruikers?

Beschikbaarheid van expertise

Welke randvoorwaarden zijn er nodig om nu en in de toekomst voldoende capaciteit beschikbaar te hebben om de werklast van het stelsel te dragen?

Bijdrage milieuprestatiestelsel aan doelen rijksbeleid CE

In hoeverre draagt het reduceren van de MKI bij aan tegengaan van klimaatverandering, een schoner milieu, herstel van biodiversiteit, leveringszekerheid, verminderen van stikstof en fijnstof.