Help jij mee woonwijken aan de stadsranden klaar te maken voor de toekomst?
24 juli 2019
Help mee een ontwerpstrategie te ontwikkelen voor circulaire gebouwinstallaties
1 augustus 2019

Handreiking biedt handvatten voor hoogwaardig hergebruik materialen

Handreiking biedt handvatten voor hoogwaardig hergebruik materialen

PIANOo en Rijkswaterstaat hebben een handreiking Losmaakbaarheid uitgebracht voor publieke opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw en utiliteitsbouw. De handreiking biedt handvatten om losmaakbaarheid van materialen uit gebouwen en werken een plek te geven in de projectorganisatie en het aanbestedingsproces.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 29 juli 2019

In (publieke) werken en gebouwen zitten grote hoeveelheden materiaal. Door werken en gebouwen circulair te ontwerpen en te realiseren, zijn ook de materialen in deze werken en gebouwen hoogwaardig her te gebruiken. Een circulair werk of gebouw zal zo veel mogelijk moeten bestaan uit losmaakbare materialen, producten en elementen. Dankzij deze losmaakbaarheid kunnen materialen bij einde levensduur hoogwaardig hergebruikt worden. De handreiking werkt het begrip losmaakbaarheid uit aan de hand van 14 technische, procesmatige en financiële aspecten.

Dit is een product van het Leernetwerk GWW en Bouw. De handreiking is gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Download

Download hier de handreiking losmaakbaarheid.

Bron: PIANOo en Rijkswaterstaat