circulaire bruggen en viaducten
Innovatiedeal getekend voor circulaire bruggen en viaducten
23 juli 2019
Bouwplaats
Handreiking biedt handvatten voor hoogwaardig hergebruik materialen
29 juli 2019

Help jij mee woonwijken aan de stadsranden klaar te maken voor de toekomst?

Woonwijk

Help jij mee woonwijken aan de stadsranden klaar te maken voor de toekomst?

Het College van Rijksadviseurs roept gemeenten en woningcorporaties op om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs ontwerp- en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar te maken voor de toekomst.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 24 juli 2019

De prijsvraag richt zich op het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat in naoorlogse woonwijken met behulp van de grote opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire (bouw-)economie, toegankelijkheid. Panorama Lokaal zoekt locaties op de rand van stad en groen, gebouwd in de jaren 60, 70 of 80, die we samen klaar kunnen maken voor de toekomst. Daarvoor zijn ze op zoek naar lokale partijen die de energie en de ambitie hebben om samen hun wijk een nieuwe impuls te geven.

Gemeentes, woningcorporaties, bewoners en andere lokale betrokken partijen kunnen een coalitie vormen en een locatie aanmelden. Die locatie bestaat uit de woonwijk en het aangrenzende buitengebied. Het College van Rijksadviseurs selecteert uiteindelijk maximaal zeven locaties waarvoor de lokale coalities een opdracht gaan formuleren die gericht is op innovatie. Met die input gaan de creatieve teams in de volgende fase aan de slag.

Eerste locaties bekend

Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk zijn de eerste twee locaties die meedoen met Panorama Lokaal. De initiatiefnemers hebben de prijsvraag in samenwerking met deze twee locaties voorbereid. Beide locaties vormen lokale coalitie met diverse partijen. Bewoners krijgen hierin een belangrijke rol. Naast deze twee locaties is er nog plek voor 5 andere locaties.

Bekijk de website van Panorama Lokaal voor meer informatie over de aanmeldprocedure en het reglement.

Bron: Panorama Lokaal