Houten woningbouw
Circulaire sector wil betere samenwerking: ‘Maak jezelf overbodig’
28 juli 2022

Inschrijving Actieteams CB’23 geopend

Foto_3 600

Inschrijving Actieteams CB'23 geopend

Wil jij meehelpen om een volgende stap te zetten naar een meer circulaire bouwsector? Meld je dan vóór 24 augustus aan als deelnemer van een actieteam van Platform CB'23! Komend seizoen pakken we onderwerpen op waar we eerder ook al aan gewerkt hebben: Toekomstig hergebruikCirculair ontwerpen en Paspoorten voor de bouw. Op die manier hopen we deze in 2023, ons gemarkeerde eindpunt, zo ver mogelijk te hebben uitgewerkt. Lees hieronder en op de website meer over de doelstellingen van de actieteams, de selectieprocedure, de werkwijze en de geschatte tijdsinvestering.


Categorie: Nieuws Nieuwsbrief
Door: redactie, 1 augustus 2022
Werkwijze actieteams vanaf september

Van september 2022 t/m juni 2023 gaan drie actieteams aan de slag. Natuurlijk verweeft ieder actieteam hierin de eerdere leidraden van Platform CB’23 en bestaande handreikingen met betrekking tot circulariteit, bijvoorbeeld van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. De werkwijze is dit seizoen anders dan in eerdere jaren. Afspraken met breed draagvlak zijn nog steeds het doel. De manier waarop we voorafgaand aan de publieke consultatie input ophalen uit een bredere achterban is echter anders. In het algemeen zullen we werken in kleinere groepen en gericht bepaalde experts selecteren uit de aanmeldingen. Doordat de onderwerpen zich in een andere fase van ontwikkeling bevinden, verschilt de werkwijze per actieteam.

Toekomstig hergebruik
Prestatie-eisen voor volgende cycli - actieteamvoorzitter Agnes Schuurmans

Eind juni 2022 is de eerste leidraad Toekomstig hergebruik gepubliceerd. Komend seizoen worden drie onderwerpen verdiept: 1. Kwaliteitsbeoordeling en borging van elementen uit bestaande bouwwerken; 2. Productprestaties en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid; 3. Losmaakbaarheid.  Per onderwerp wordt een apart document geschreven wat een eerste opzet kan zijn voor een normatief document. Lees meer

Circulair ontwerpen
Afspraken over effectieve ontwerpprocessen - actieteamvoorzitter Hans Wamelink

In juli 2021 is de eerste leidraad Circulair ontwerpen gepubliceerd. In 2022 zijn kennisdeelsessies georganiseerd. Met input uit deze sessies gaat het actieteam komend seizoen aan de slag. Speciale aandacht gaat uit naar het moment van materiaalkeuze in het ontwerpproces en verdieping van de eerder geschreven hoofdstukken over rollen en samenwerking en over randvoorwaarden voor circulair ontwerpen. Lees meer

Paspoorten voor de bouw
Voor een eenduidige systematiek - actieteamvoorzitter Wouter van Twillert

Er ligt een goede basis voor paspoorten voor de bouw. Komend seizoen worden praktijkervaringen opgedaan door middel van een implementatietraject. Daarnaast zal nadrukkelijk verbinding gezocht worden met Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). De opgedane ervaringen zijn input voor een 3.1 versie van de bestaande leidraad. Omdat er nu nog nagedacht wordt over de gewenste organisatie, start de inschrijving voor dit implementatietraject pas in september. Lees meer

Klik door voor meer informatie over de werkwijze van de actieteams en om in te schrijven. Heb je daarna nog vragen? Mail naar inschrijven@platformcb23.nl.

 

SCHRIJF JE VÓÓR 24 AUGUSTUS IN