Lexicon Circular Construction
Jaarevent Platform CB’23 over leidraden, implementatie en nieuwe actieteams
31 mei 2021
HAUT
Houtblad zoekt beste houten gebouwen van Nederland voor Nationale Houtbouwprijs
3 juni 2021

LCA-kosten voor NMD productkaarten vergoed via MIA

worker 600

LCA-kosten voor NMD productkaarten vergoed via MIA

Ook in 2021 komen circulaire gebouwen en woningen mogelijk in aanmerking voor Milieu-Investeringsaftrek (MIA). Een levenscyclus-analyse (LCA) is hier voor nodig. De kosten voor een LCA kunnen nu worden meegenomen in de kosten die voor MIA worden opgevoerd.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 2 juni 2021

Om in aanmerking te komen voor MIA, moeten circulaire gebouwen en woningen ze onder andere voldoen aan de eis dat er tenminste 5 bouwmaterialen in het gebouw zijn verwerkt die met een categorie 1 productkaart zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase.

Daarnaast moeten deze materialen voor tenminste 50 procent bestaan uit gerecyclede grondstoffen of kunnen worden hergebruikt (tenminste 20 procent producthergebruik). Dit moet blijken uit de LCA die dient als basis voor de categorie 1 productkaart.

Kosten

De kosten van het laten maken van een LCA-rapport kunnen oplopen. Dit kan voor sommige producenten een belemmering zijn om een LCA-rapport te laten opstellen en te laten opnemen in de NMD. Om deze drempel te verminderen, bestaat de mogelijkheid om de onderzoekskosten voor het opnemen van in het gebouw toegepaste materialen in de Nationale Milieudatabase op categorie 1 niveau mee te nemen in de kosten die voor MIA worden opgevoerd. Alleen gebouweigenaren die de MIA willen claimen, kunnen deze kosten opvoeren. Producenten van bouwmaterialen kunnen uiteraard wel deze LCA-kosten doorbelasten aan de gebouweigenaren die van hun materialen gebruik maken om MIA te kunnen claimen.

Dit levert een duidelijke win-win situatie op. Gebouweigenaren hebben zo meer keuzevrijheid in de toe te passen circulaire materialen in hun bouwproject (met een lagere MPG-score tot gevolg) en producenten van deze materialen krijgen een grotere exposure door opgenomen te zijn in de NMD en hoeven hiervoor niet alle kosten zelf te dragen.

U kunt de verwijzing naar de kosten voor LCA’s ook terugvinden in de bedrijfsmiddel omschrijvingen voor circulaire gebouwen in hoofdstuk 6 van de Milieulijst 2021.

Bron: RVO