Prinsenhof A
Oude betonkolos Prinsenhof A krijgt tweede leven
10 januari 2022
Circular Infrastructure
Internationale publicatie over circulaire infrastructuur gelanceerd
18 januari 2022

Meer budget voor duurzame investeringen via MIA\VAMIL

euro

Meer budget voor duurzame investeringen via MIA\VAMIL

De Milieulijst voor 2022 is gewijzigd. Hier staan investeringen op die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit jaar meer voordeel voor ondernemers die investeren in kringloopsluiting en CO2-besparing, andere eisen voor een materialenpaspoort, nieuwe duurzame bouwmaterialen en een budgetverhoging van 30 miljoen euro.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 12 januari 2022

Op de Milieulijst staan duurzame innovatieve bedrijfsmiddelen waarin ondernemers kunnen investeren. Met de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) ontvangen zij hiervoor dan belastingvoordeel. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.

Meer budget, hogere aftrekpercentages

Voor de MIA\Vamil is in 2022 een bedrag van € 169 miljoen beschikbaar. Het MIA-budget is met € 30 miljoen verhoogd om ondernemers extra te stimuleren om in transitiegerichte en CO2-reducerende technieken te investeren. Zoals productieapparatuur voor het voorkómen van CO2-vorming en apparatuur voor refurbishen (hergebruik). Deze technieken dragen bij aan de transitie naar een circulaire economie.

Ondernemers kunnen rekenen op hogere MIA-aftrekpercentages (van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%). De hogere percentages stimuleren duurzame investeringen nog meer. Daarnaast komen investeringen in bedrijfsmiddelen uit hoofdstuk 1, 3, 4 en 5 van de Milieulijst 2022 voor maximaal € 50 miljoen in plaats van € 25 miljoen (per belastingplichtige per jaar en per bedrijfsmiddel) in aanmerking.

Belangrijke wijzigingen

Circulaire bouw

 • Om investeringen in circulaire gebouwen te stimuleren, zijn de mogelijkheden uitgebreid. Ondernemers kunnen kiezen voor een gebouw dat voor tenminste 50% (op volumebasis) uit hernieuwbare (duurzame) grondstoffen bestaat.
 • Ook de eisen aan een materialenpaspoort wijzigden en zijn duidelijker omschreven.
 • Een aantal bedrijfsmiddelen voor duurzame bouwmaterialen staan nieuw op de lijst. Denk hierbij aan betontegels van gerecycled materiaal of ‘refurbished’ (hergebruikte) plafondplaten.

Gebouwde omgeving

 • Investeringen in circulaire gebouwen: om dit te stimuleren zijn extra opties toegevoegd. Het is dan voortaan mogelijk om te kiezen voor een gebouw met:
  • 5 bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart in de NMD, of;
  • 3 bouwmaterialen en een toestel binnen een gebouwinstallatie met een categorie 1 productkaart in de NMD, of;
  • een gebouw dat voor ten minste 50% (op volumebasis) bestaat uit hernieuwbare grondstoffen.
 • Berekening van de reductie milieudruk: deze is komen te vervallen.
 • Eisen aan een materialenpaspoort: deze zijn gewijzigd en duidelijker omschreven.
 • Dakbedekkingseis duurzame gebouwen: deze is gewijzigd.
 • Vegetatiedak: er is een mogelijkheid toegevoegd om een gebouw met een vegetatiedak te melden.
 • Duurzame bouwmaterialen: hiervoor zijn een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen. Zoals betontegels van gerecycled materiaal, refurbished plafondplaten en een circulaire staalconstructie met terugnamegarantie.
 • Circulaire zonnepanelen: hiervoor zijn aanvullende eisen opgenomen. Daardoor is duidelijker welke panelen in aanmerking komen voor de MIA\Vamil.

MIA\VAMIL voor ondernemers

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteren ondernemers van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) schrijven ondernemers 75% van de investeringskosten af. Een voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.

Meer weten?

Bron: RVO