euro
Meer budget voor duurzame investeringen via MIA\VAMIL
12 januari 2022
Eindrapport Actielijn onderzoek Materialenpaspoort
Onderzoek naar rol materialenpaspoort: ‘Wettelijke verplichting niet aan te raden’
19 januari 2022

Internationale publicatie over circulaire infrastructuur gelanceerd

Circular Infrastructure

Internationale publicatie over circulaire infrastructuur gelanceerd

Op 17 januari 2022 is de internationale brochure over circulaire infrastructuur ‘the road towards a sustainable future’ gelanceerd tijdens de Europe Days van de Dubai World Expo. De publicatie is door Vincent Gruis, de voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie, virtueel overhandigd aan Roald Laperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en aan een panel van internationale vertegenwoordigers vanuit de publieke en private sector, waaronder Ingrid Thijssen van VNO-NCW.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 18 januari 2022

De publicatie beschrijft hoe circulaire concepten een oplossing kunnen bieden voor de uitdagingen waar de infrasector (en vaak ook de bouwsector als geheel) voor staat, en daarmee de transitie naar een duurzamere en toekomstbestendige sector maken. Verschillende best practices op het gebied van beleid, product-, proces- en materiaalinnovaties en bijzondere circulaire samenwerkingen en projecten worden beschreven, waarmee we Nederland als een inspirerende koploper en potentiele samenwerkingspartner positioneren.

Voorstel voor een actieagenda

Ook is een internationale actieagenda opgenomen waarin we vanuit Nederlands perspectief voorstellen wat interrnationaal nodig is om de transitie naar circulaire infra te maken op zowel Europees als internationaal niveau. Die actieagenda vormt tevens de basis voor een verdere discussie in de sector over circulaire infra in internationaal perspectief, en wat we als Nederland daarbij belangrijk vinden.

De publicatie bevat een aantal belangrijke boodschappen. De infra is van groot belang voor de wereldwijde economie en het welbevinden van mensen, maar legt tegelijkertijd een enorm beslag op materialen en leidt tot een aanzienlijk deel van de broeikasgas-emissies; er moet dus iets gebeuren! Een circulaire economie biedt veel kansen om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden en er zijn ook al veel oplossingen beschikbaar die we daarvoor kunnen inzetten. We kunnen die kansen echter alleen verzilveren als we daarbij samenwerken, in het ontwikkelen en delen van kennis, in het maken van standaarden en beleid, en in het gezamenlijk uitvoeren van projecten. En de belangrijkste boodschap wellicht van alles: the time to act is now!

De publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Holland Circular Hotspot (HCH), het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en TNO.

U kunt de publicatie hier inzien.