Zo maakt Waterschap Rijn en IJssel circulariteit concreet
6 september 2019
Studenten maken circulaire ontwerpen voor hoogheemraadschap
12 september 2019

Ontwerp-toolbox voor vormgeven van circulaire gebouwinstallaties

Ontwerp-toolbox voor vormgeven van circulaire gebouwinstallaties

De bouwbranche is zoekende naar wegen om circulair te denken en te handelen. Gebouwinstallaties zijn hierbij nog het meest onderbelicht. Om circulair denken en handelen te kunnen realiseren, is er door Nordin Oudshoorn middels een afstudeeronderzoek een ontwerp-toolbox ontwikkeld.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 10 september 2019

De centrale vraag van het onderzoek was: ‘Op welke wijze kan een ontwerp-toolbox voor circulaire gebouwinstallaties bijdragen aan de kennis en bewustwording van ontwerpuitgangspunten en bijbehorende maatregelen om tot zo circulair mogelijke gebouwinstallaties te komen?' Om deze vraag te kunnen beantwoorden, voerde Oudshoorn literatuuronderzoek uit, aangevuld met interviews en input van een bezochte stand op Building Holland.

De 3 belangrijkste hoofdresultaten die met de ontwerp-toolbox zijn bereikt:

  1. Er zijn circulaire hoofdprincipes en uitgangspunten opgesteld met bijbehorende maatregelen over op welke wijze een gebouwinstallatie circulair gemaakt kan worden.
  2. De maatregelen zijn gekoppeld aan een score die de bijdrage aan circulariteit aangeeft. Scores bestaan uit schaduwkosten (MPG)/losmaakbaarheidsscore.
  3. Een ontwerp-toolbox is bedrijfsbreed voor Merosch opgezet om dit in de toekomst gezamenlijk verder te gaan invullen.

De ontwerp-toolbox is een structurering van alle ontwerpmaatregelen die mogelijk zijn per installatieonderdeel en biedt daarbij in de meeste gevallen de mogelijkheid een onderbouwde afweging te maken op basis van een circulariteitsscore. Door specifieke maatregelen in de ontwerp-toolbox op te nemen, worden de principes en uitgangspunten tastbaarder en wordt duidelijk op welke wijze de uitgangspunten in de praktijk kunnen worden gebracht.

De 2 hoofdaanbevelingen naar aanleiding van de ontwerp-toolbox zijn:

  1. Als Merosch zijnde wordt de toolbox ingezet bij projecten om tot circulaire gebouwinstallaties te komen en wordt de tool verder aangevuld met kennis en ervaringen die uit projecten worden gehaald.
  2. Gericht aan de installatiebranche:
  • Denk na over op welke manier een gebouwinstallatie ontworpen kan worden, zodat deze weer geheel uit elkaar te halen is.
  • Ga in beraad over of materialen uit gebouwinstallaties vervangen kunnen worden door materialen met een lage milieubelasting.
  • Sta in het ontwerp stil bij het faciliteren van functieverandering van gebouwen en installaties over tientallen jaren.
  • Denk na of een installatie dezelfde functie kan behouden, maar te ontwerpen is met minder materialen.

Het volledige onderzoek is te downloaden via de website van Merosch.

Bron: Merosch