Ontwerp-toolbox voor vormgeven van circulaire gebouwinstallaties
10 september 2019
Inschrijving geopend voor actieteams Platform CB’23
17 september 2019

Studenten maken circulaire ontwerpen voor hoogheemraadschap

Studenten maken circulaire ontwerpen voor hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft studenten van hogescholen uitgenodigd om een een ontwerp te maken voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het is de bedoeling dat hiervoor restproducten uit het zuiveringsproces worden gebruikt. Eind januari 2020 presenteren de studenten hun slimme oplossingen en ontwerpen.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 12 september 2019

Delfland doet in het project Living Lab Portiersloge De Groote Lucht samen met onderwijs en bedrijfsleven onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van restproducten in nieuwe bouwmaterialen, als voorbeeld voor toekomstige bouwprojecten. Restproducten van Delfland zijn bijvoorbeeld: gescheiden afval (plastic, papier, gft), gras, riet, waterplanten, baggerspecie en zuiveringsslib.

De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Avans Hogeschool Breda en HZ University of Applied Sciences doen mee. Hoogheemraad Ruud Egas heette de deelnemende partijen van harte welkom: 'Wij willen met dit project de toekomstige generatie de kans geven om kennis en ervaring op te doen met circulair en biobased ontwerpen en bouwen. De portiersloge is een mooie pilot voor toekomstige bouwprojecten. Tegelijkertijd draagt het bij aan onze doelstelling om energie-en klimaatneutraal te worden. Delfland streeft ernaar in 2030 50% minder grondstoffen te verbruiken en in 2050 willen we helemaal circulair zijn.'

Circulair, energie- en klimaatneutraal

De studenten werken in de komende maanden aan een ontwerp dat zij eind januari presenteren aan een jury. Deze bestaat uit experts van Delfland die vanuit verschillende invalshoeken naar het ontwerp kijken. Uiteraard moet het ontwerp zoveel mogelijk circulair, energie- en klimaatneutraal zijn. Daarnaast moet het een goede portiersfunctie hebben, de vormgeving en inrichting moeten bijdragen aan de biodiversiteit en in de omgeving passen en tot slot moet rekening worden gehouden met alle relevante wet-en regelgeving. De bouw van de portiersloge start naar verwachting in 2021.

Bron: Hoogheemraadschap Delfland