Routekaart Woningen toont de weg naar een Paris Proof woningvoorraad
6 juli 2023
Nationale Houtbouwprijs 2023
25 juli 2023
Routekaart Woningen toont de weg naar een Paris Proof woningvoorraad
6 juli 2023
Nationale Houtbouwprijs 2023
25 juli 2023
Sector kijkt positief terug op resultaten Platform CB’23

Sector kijkt positief terug op resultaten Platform CB’23

In de circulair verbouwde innovatiehub Titaan in Den Haag heeft Platform CB’23 op 29 juni 2023 haar vijfjarig bestaan gevierd. Naast de presentatie van de nieuwe leidraden werd met de meer dan 200 belangstellenden en actieve deelnemers positief teruggeblikt op de resultaten van de afgelopen vijf jaar. Het jaarevent was een mooie afsluiting van het beoogde eindjaar 2023. Het werk zal nu in een andere vorm worden voortgezet.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 11 juli 2023

Platform CB’23 is in 2018 opgericht om vóór 2023 tot nationaal gedragen afspraken te komen over circulair bouwen. Het is vanaf het begin een bottom-up beweging geweest die in een open en transparant proces met tempo wilde komen tot bouwsector-brede afspraken. Ieder jaar leverde nieuwe leidraden en implementaties op over definities, meetmethodes, materialenpaspoorten, hergebruik, ontwerpen en inkopen. Op deze wijze zijn grote aantallen professionals betrokken geweest bij de ontwikkeling van afspraken over een gemeenschappelijke taal en werkwijze voor de BenU en de GWW. Aan de hand van feiten en praktijkvoorbeelden werd tijdens het jaarevent aangetoond dat Platform CB’23 aansprekende resultaten heeft geboekt. Edwin van der Wel, voorzitter van de Regieraad: 'Ik was sprakeloos van de resultaten van vijf jaar Platform CB’23. Wat hebben veel betrokken professionals uit de sector actief deelgenomen! Dankzij onze vernieuwende aanpak voor harmonisatie is een mooie community ontstaan rond circulair bouwen.'

Nieuwe fase van de transitie

Met het jaar 2023 loopt de periode af die het platform zichzelf ten doel had gesteld. Het komende half jaar gebruiken de initiatiefnemers en andere betrokkenen om te bezien hoe het succes van het platform een vervolg kan krijgen. De wereld van de circulaire bouweconomie is de afgelopen vijf jaar veranderd. TKI Bouw en Techniek en de NEN-commissie Circulair Bouwen zijn er nu, er is stevig beleid ingezet en aangekondigd door de betrokken ministeries, er zijn uitvoeringsprogramma’s voor opschaling, meer en meer opdrachtgevers slaan de circulaire weg in en steeds meer marktpartijen zijn er al mee bezig. De transitie gaat naar een nieuwe fase. Een vervolg op het platform vraagt om een goede positionering in een veld dat in beweging is.

Behoefte aan harmonisatie blijft

Ook in de fase van de transitie die nu aanbreekt, is harmonisatie belangrijk. Er is nog steeds behoefte aan gezamenlijke afspraken om de implementatie van circulair bouwen bij ‘het peloton’ te versnellen. Platform CB’23 mag in haar huidige vorm ophouden te bestaan, het werken aan afspraken zal in een andere vorm voortgezet worden; een vorm die beter past bij deze fase van de transitie en bij de betrokken organisaties. Donderdag 7 december geeft Platform CB’23 acte de présence bij de werkconferentie van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie die zijn basiskamp oplevert. Omdat Platform CB’23 daar een bijdrage aan heeft geleverd en om een stap te zetten naar de nieuwe vorm van werken aan harmonisatie rond circulair bouwen.

Betrokken organisaties

Platform CB’23 is in 2018 opgericht door het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat, ondersteund door de Bouwcampus en NEN. Daarna hebben meerdere organisaties zich in de Regieraad van het platform gevoegd: Bouwend Nederland, Building Changes, Cirkelstad, FME, VERAS, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Al deze partijen en de vele betrokkenen bij de totstandkoming van de leidraden zullen het gedachtegoed van Platform CB’23 in de praktijk brengen.

Overhandigingen van nieuwe leidraden

Er werden maar liefst zes leidraden opgeleverd.

  1. Losmaakbaar detailleren – overhandiging Emile Hoogterp aan Rob van Bergen (ISSO) en Pieter Litjens (CROW, niet live aanwezig: bal met naam in goal)
  2. Horizontale richtlijn productprestaties bouwproducten in volgende cyclus – overhandiging Erik van Emst aan Cor van Dijke (NEN commissie circulair bouwen)
  3. Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) – overhandiging Erik van Emst aan Ruben Dekker (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat)
  4. Kwaliteitsbeoordeling en -borging bij hergebruik uit bestaande bouw – overhandiging Thijs Noordhoek aan Else Poortvliet en Wico Ankersmit (Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, niet live aanwezig: bal met naam in goal)
  5. Circulair ontwerpen 2.0: overhandiging Hans Wamelink aan Daan de Kruijf (Leren voor Morgen) en Frank Spuij (Vereniging van Hogescholen)
  6. Paspoorten voor de bouw 3.1: overhandiging Wouter van Twillert aan Esther ‘t Hoen (Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)