Een overzicht van bestaande circulaire bouwconcepten (modellen) en afwegingskaders. Deze zijn vanuit praktijkervaringen tot stand gekomen.