Trenddossier over zand. Een aantal artikelen (o.a. over schaarste) hierbinnen zijn relevant voor de circulaire bouw, omdat zand een belangrijke grondstof is.