Energieneutraal gemeentehuis Dronten
Nul op de meter: een volledig energieneutraal gemeentehuis
1 februari 2021
floating office GCA powerhouse - foto Plomp
Drijvend kantoor voorbeeld van klimaatbestendig bouwen in steden
3 februari 2021

Na circulaire renovatie is Haarlemse basisschool duurzaam én klaar voor de toekomst

circulaire renovatie school De Wijde Wereld

Na circulaire renovatie is Haarlemse basisschool duurzaam én klaar voor de toekomst

Basisschool De Wijde Wereld in Haarlem heeft een ontwerp gemaakt voor een circulaire renovatie. Door de keuze voor renovatie behoudt het schoolgebouw de goede eigenschappen en worden de slechte delen gesloopt. De nieuwe gevel wordt opgebouwd met een hernieuwbaar Fins verlijmd houtsysteem. Door de eigenschappen van de nieuwe gevel kan het gebouw gasloos gemaakt worden.


Door: redactie, 2 februari 2021

Montessorischool De Wijde Wereld in de Haarlemse Schalkwijk is er niet goed aan toe. Renovatie was dan ook geen voor de hand liggende optie. Maar door de keuze voor een innovatieve, circulaire gevel kan de school behouden blijven. De school krijgt een nieuwe buitenkant op basis van het Finse houtbouwsysteem en wordt gasloos gemaakt.

Compacter

De voorste aanbouw van het schoolgebouw wordt gesloopt en er komt een nieuwe verdieping op de laagbouwvleugel. Hierdoor ontstaat een compacter gebouw, maar met genoeg ruimte voor twaalf klassen en een kinderdagverblijf. Daardoor wordt de school getransformeerd van school naar Integraal Kindcentrum (IKC).

Hernieuwbaar

'Door de toepassing van het Finse houtbouwsysteem krijgt het gebouw goede thermische eigenschappen en een natuurlijke vochthuishouding. De bomen komen bovendien uit duurzame bossen, waar meer bomen terugkomen dan er gekapt worden', vertelt Jan Aalberts, directeur bedrijfsvoering van Stichting Openbaar Onderwijs Spaarnesant, waar de school onder valt. Daarmee is aan een belangrijke voorwaarde voldaan voor circulariteit, het toepassen van hernieuwbaar materiaal.

Aardgasloos

Aalberts: 'Het gebouw wordt volledig aardgasloos. Daarvoor worden inpandig twee warmtepompen geplaatst. De bron voor deze warmtepompen zijn PVT-panelen op het dak, die zowel warmte als elektriciteit produceren. De warmte wordt via het plafond in de lokalen gebracht. Daarnaast wordt het gebouw uitgevoerd met een moderne ventilatie-installatie.' Om de renovatie financieel haalbaar te maken wordt voor de warmtepompen een ISDE-subsidie en voor de PVT-panelen een SDE+-subsidie aangevraagd.

Buyer group circulaire scholen

Schoolbesturen hebben weinig ervaring met circulair bouwen dus het is slim om te kijken wat technisch mogelijk is en hoe je de inkoop regelt. Daarom hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat geïnvesteerd in het opzetten van diverse duurzame inkoopcollectieven (buyer groups). Zo is er ook een buyer group voor circulaire scholen, bedoeld voor scholen en gemeenten die een schoolgebouw willen bouwen of renoveren op een duurzame manier. Het idee achter deze buyer group is dat die zorgt voor onderlinge afstemming tussen verschillende scholen en vroegtijdige reflectie door de markt.

Lees meer