Achtergrond

22 september 2020
Brandweerkazerne

AKCI-subsidie voor nieuwe brandweerpost zet circulariteit op de kaart in Borsele

Dankzij de Subsidieregeling Advies bij Klimaatneutraal en Circulair Inkopen (AKCI) wordt er in Heikenszand (Borsele) mogelijk begonnen aan de circulaire bouw van een brandweerpost.
31 augustus 2020
Sportcomplex Ermelo AKCI subsidie

AKCI-regeling helpt bij ontwikkeling gemeentelijk beleid Ermelo voor circulariteit

De gemeente Ermelo gaat een sportcomplex klimaatneutraal te maken en deed een beroep op de subsidieregeling Advies bij Klimaatneutraal en Circulair Inkopen (AKCI) om het complex ook zo circulair mogelijk te krijgen.
12 augustus 2020
Artist Impression spoorzone Tilburg

‘Circulariteitsraamwerk’ helpt Tilburg om ambitieuze Circulaire Agenda uit te voeren

Bij de renovatie van de Tilburgse spoorzone is gebruikt gemaakt van de subsidieregeling voor Advies Klimaatneutraal en Circulair Inkopen (AKCI) om een ‘circulariteitsraamwerk’ op te stellen. Gemeentelijk beleidsadviseur Maikell van Rooijen licht de resultaten en leerervaringen toe.
5 augustus 2020
Harry Nieman Nationale Milieudatabase

Harry Nieman, directeur NMD: ‘Profileer je met je duurzame product in onze database’

De stichting Nationale Milieu Database (NMD) is een onmisbare schakel in het duurzaam en circulair maken van de bouw. Harry Nieman, directeur NMD, legt uit hoe de database precies werkt.
16 juli 2020
Paspoorten voor de bouw

Onderweg naar een uniform paspoort voor de bouw

Platform CB’23 heeft een aanzet gemaakt om te komen tot standaardisatie van paspoorten in de bouw. In juli verschenen de uitkomsten in een leidraad: Paspoorten voor de bouw 2.0.
16 juli 2020
Kernmeetmethode Platform CB'23

‘Onze meetmethode is de meest doordachte van Europa’

Platform CB’23 heeft een (verbeterde) aanzet gepubliceerd voor een kernmeetmethode voor circulariteit in de bouw: Meten van circulariteit 2.0.
1 juli 2020
Sven Wuyts Factor4

Hogere restwaarde door circulariteit verstevigt prestatiecontracten

Sven Wuyts van Factor4 vertelt hoe energieprestatiecontracten met relatief beperkte looptijd toch maatregelen met lange terugverdientijden kunnen omvatten.
30 juni 2020
de Binckhorst Circulaire gebiedsontwikkeling

De rauwe werkelijkheid van de Binckhorst

Hoe ziet ‘circulaire gebiedsontwikkeling’ er precies uit? In het onderzoek van hoogleraar Ellen van Bueren is de Binckhorst in Den Haag een centrale casus.
3 juni 2020
krusrak

‘Hout in de GWW biedt circulaire kansen, meer kennisdelen nodig’

Hout is een kansrijk materiaal voor circulair bouwen in de GWW. Maar voor het bouwen van een houten fietsbrug, vangrail of lichtmast is veel specifieke kennis nodig. Samenwerking en kennisdeling zijn daarom meer nodig dan ooit, zeggen deskundigen.