6 februari 2024

Meten is weten: positieve impact van meetinstrumenten op de bouw

Meetinstrumenten helpen bij het in kaart brengen van milieueffecten van bouwen, en stimuleren daardoor positieve verandering. Hoe goed werken bestaande meetinstrumenten als de Milieukostenindicator (MKI) en bijbehorende norm MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)?
25 januari 2024

‘Utiliteitsbouw binnen planetaire grenzen’ – rapport over versnelde verduurzaming van de bouwmaterialenindustrie

De bouw- en vastgoedsector is een sector met grote impact, waar de spanningen tussen grote maatschappelijke opgaven voelbaar zijn. Op dit moment ligt de nadruk op de woningbouwopgave, maar de utiliteitsbouw staat voor minstens net zo grote uitdagingen.
11 januari 2024

Oproep van de voorzitters van de transitieteams aan informateur Plasterk

Sinds 2017 werken de voorzitters van de vier transitieteams van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) - samen met diverse ministeries - aan de transitie naar een circulaire economie. Zij hebben een brief opgesteld, gericht aan informateur Plasterk. Een oproep voor borging transitie circulaire economie in regeerakkoord.
1 november 2023

Biobased bouwen doe je door elkaar vertrouwen te geven

Wooncorporatie Wonion in de gemeente Oude IJsselstreek is ‘niet de grootste corporatie van Nederland, maar wel een van de meest ambitieuze op het gebied van duurzaamheid’. Aldus directeur-bestuurder Gerrolt Ooijman. Hij vertelt over de ambities en ervaringen.
27 oktober 2023

Wie controleert herbruikbare bouwmaterialen op kwaliteit?

Veiligheid staat voorop bij bouwen. Daarom moeten bouwmaterialen altijd gecontroleerd worden op kwaliteit. Daaronder vallen ook herbruikbare materialen. Maar hoe controleer je de kwaliteit daarvan? Hoe weet je bijvoorbeeld of een circulaire staalconstructie nog vijftig jaar meegaat?