28 februari 2023

Vezelhennep: goed voor boer en bouw

Vezelhennep is een plant met vele voordelen. De bast en de houtige kern van het snelgroeiende gewas zijn bruikbaar voor diverse bouwmaterialen. Het Friese bedrijf GreenInclusive van oprichter Marthijs Roorda wil daarom de teelt en verwerking van vezelhennep grootschalig aanpakken.
30 januari 2023

Infra Futurelabs: “Samen krijgen we de cirkel rond!”

Met het programma Infra Futurelabs werken overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen in Overijssel samen aan een circulair systeem voor GWW-projecten. Een belangrijk onderdeel van het programma is de community of practice, waarin deze partijen praktische kennis en ervaring uitwisselen. Hoe werkt zo’n community of practice en wat is het nut ervan voor de GWW?
16 januari 2023

Hergebruikspotentie van kunstwerkonderdelen in beeld gebracht

De herbruikbaarheidsscan is een door Nebest ontwikkelde tool voor het beoordelen en monitoren van de hergebruikpotentie van kunstwerkonderdelen. Tijdens de ontwikkeling van de tool heeft intensief overleg plaatsgevonden met diverse marktpartijen, waarmee geborgd werd dat de tool daadwerkelijk bruikbaar is in de praktijk.