Circular Infrastructure
Internationale publicatie over circulaire infrastructuur gelanceerd
18 januari 2022
Transitieteam Circulaire Bouweconomie - De visie van Maarten Schäffner
Maarten Schäffner: ‘Blindelings meer woningen bouwen is recept voor milieucrisis’
24 januari 2022
Circular Infrastructure
Internationale publicatie over circulaire infrastructuur gelanceerd
18 januari 2022
Transitieteam Circulaire Bouweconomie - De visie van Maarten Schäffner
Maarten Schäffner: ‘Blindelings meer woningen bouwen is recept voor milieucrisis’
24 januari 2022
Onderzoek naar rol materialenpaspoort: ‘Wettelijke verplichting niet aan te raden’
Eindrapport Actielijn onderzoek Materialenpaspoort

Onderzoek naar rol materialenpaspoort: 'Wettelijke verplichting niet aan te raden'

De schaarste van grondstoffen neemt toe en het gebruik van grondstoffen veroorzaakt vervuiling en CO₂-uitstoot. Dit vraagt om een economie waarin we niet alleen zuiniger maar ook slimmer met grondstoffen moeten omgaan. Het verkrijgen van inzicht in materialen en grondstoffen is volgens de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie de eerste stap op weg naar een circulaire bouweconomie. Een materialenpaspoort zou hier een bijdrage aan kunnen leveren.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 19 januari 2022
Actieonderzoek voor meer inzicht

In 2020 heeft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie voormalig minister Ollongren van BZK geadviseerd te onderzoeken of een materialenpaspoort kan bijdragen aan een versnelling van de circulaire bouweconomie. In 2021 hebben Communication Concert en Copper8 in opdracht van én in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dit onderzoek uitgevoerd.

Uitgangspunten onderzoek

De dagelijkse praktijk in de bouwketen, praktijkproeven en de informatiebehoefte van verschillende marktpartijen vormden de basis voor het onderzoek. Vier cruciale vragen om te beantwoorden waren:

  1. Welke informatie is voor de bouwketen in welke situatie noodzakelijk om circulair te kunnen werken?
  2. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze informatie leidt tot circulair gedrag?
  3. Welke alternatieve instrumenten zijn beschikbaar om in de informatiebehoefte te voorzien, en wat zijn de kosten en baten hiervan?
  4. In hoeverre kunnen marktpartijen zelf organiseren dat de noodzakelijke informatie beschikbaar is?

Het onderzoek bevat drie sporen: actieonderzoek, deskresearch en een juridische verkenning. Deze sporen zijn in samenhang uitgevoerd. Parallel hieraan is in samenwerking met Copper8 de grond- weg- en waterbouw (GWW) als keten onderzocht.

Resultaten onderzoek

Eind 2021 is onderstaand eindrapport inclusief bijlagen aangeboden aan de ministeries van BZK en IenW. Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek:

  • Sluit aan op bestaande verplichtingen en processen
  • Maak afspraken over datadelen en faciliteer de ontwikkeling van een universele taal
  • Verplicht vroegtijdige inventarisaties en creëer voorwaarden voor circulair gedrag
  • Maak circulair gedrag eenvoudig en aantrekkelijk
  • Laat overheden en publieke organen een voorbeeldrol vervullen
  • Wettelijke verplichting wordt niet aangeraden

Bekijk hieronder het eindrapport inclusief bijlagen.

Meer weten over het materialenpaspoort?

Het materialenpaspoort kan een oplossing bieden voor het gebrek aan informatie over secundaire materialen. Maar het is nog maar een concept. Wat is nodig om het ook in de praktijk te laten werken?

In de Circulair Bouwen podcast geven vaste gasten Marjet Rutten en Vincent Gruis en columnist Jan Willem van de Groep hun visie op het materialenpaspoort. Ook Niels Ruijter, directeur van de Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie en lid van het Transitieteam circulaire bouweconomie, schuift aan. Verder gaan we op bezoek bij woningcorporatie Ymere.