Rapporten

Handreiking 'Inkopen met de Milieukostenindicator' - PIANOo - december 2019
Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie 2020 - Transitiebureau CBE - december 2019
Policy brief 'Doelstelling circulaire economie 2030' - PBL - 17 december 2019
Regioboeken CE-aanpak voor decentrale overheden - AfvalCirculair/Rijkswaterstaat - november 2019
Rapport 'Framework voor Circulaire Gebouwen - en circulaire indicatoren voor BREEAM' - DGBC - november 2019
Rapport 'Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid' - DGBC - november 2019
Rapport 'Maar hoe dan?! Een evaluatie van circulaire projecten bij (semi) publieke opdrachtgevers - Opdrachtgeversforum - oktober 2019
Kamerbrief over maatregelen voor bevorderen circulair bouwen - 8 oktober 2019
Brochure 'Aan de slag met circulaire woningbouw - Vuistregels voor ontwerp en uitvoering' - LenteAkkoord - augustus 2019
Handreiking Losmaakbaarheid - PIANOo & Rijkswaterstaat - juli 2019
Rapport 'Doelgroepenonderzoek Kenniscentra Circulair Bouwen' - USP - juli 2019
Lexicon 'Circulair Bouwen' - Platform CB'23 - 4 juli 2019
Framework 'Circulair Bouwen' - Platform CB'23 - 4 juli 2019
Leidraad 'Paspoorten voor de bouw' - Platform CB'23 - 4 juli 2019
Leidraad 'Kernmethode voor het meten van circulariteit in de bouw' - Platform CB'23 - 4 juli 2019
Rapport 'Potentie van biobased materialen in de bouw' - NIBE - 14 juni 2019
Verkenning 'Materialenpaspoort voor gebouwen' - Jonge Honden - april 2019
Rapportage 'Realisatie inzet circulaire materialen uit Beurskwartier' - GBN - 30 januari 2019
Catalogus biobased bouwmaterialen 2019 - 'Het groene en circulaire bouwen' - WUR - 2019
Rapportage 'Materiaalscan Beurskwartier' - GBN - 28 november 2018
Rapport 'Inventariserend onderzoek naar een uniforme meetmethode voor circulair bouwen' - Jonge Honden - 27 november 2018
E-book 'Circulair Inkopen in 8 stappen' - Copper8 - oktober 2018
Rapport (English) 'A framework for circular buildings - indicators for possible inclusion in BREEAM' - Circle Economy, DGBC - augustus 2018
Handreiking Aanpak Duurzaam GWW voor gemeenten - Duurzaam GWW/CROW - juni 2019
Transitieagenda Circulaire Bouweconomie - 2018
Grondstoffenakkoord - januari 2017