Bronnen

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over circulair bouwen. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

513 bronnen gevonden

Gebruik en toepassing van MPG/MKI bij ontwerp en uitvoering

Hoe wordt in het huidige stelsel de MPG/MKI ingezet in de B&U en de GWW? Interviews en enquete.

Advies toepassen van LCA’s voor circulariteit van bouwwerk 

Hoe kunnen we LCA-data gebruiken om de impact op materiaalvoorraden van bouwwerken inzichtelijk te maken zodat er vervolgens op deze parameters gestuurd kan worden?

Vooronderzoek MKI Sloop

Doel is kwantitatief onderbouwde beslissingen te nemen om de milieu-impact van sloop- en demontageprojecten te verlagen. Hiertoe is inzicht gewenst in de milieukosten (MKI) gerelateerd aan demontage.

Praktische gids voor Losmaakbaar Aanbesteden

Hoe kunnen opdrachtgevers losmaakbaarheid in de uitvraag meenemen, om dit circulaire bouwprincipe te stimuleren in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw?

Uitwerking toekomstbeeld Circulaire Bouweconomie 2050

Het definiëren van voorwaarden voor de doorontwikkeling van het huidige stelsel naar een meer toegankelijk, uniform en betrouwbaar stelsel voor de B&U en GWW, waar circulariteit een integraal onderdeel van uitmaakt.

De rol van circulariteit voor de waardering van vastgoed bij woningcorporaties

Kansen en belemmeringen voor het inbedden van circulariteit in de markt- en beleidswaarde van woningcorporaties

Versnellingsadvies 4: Losmaakbaarheid en hergebruik als leidende principes

Hoe kunnen we structureel gebouwen zo ontwerpen en samenstellen, dat we de afzonderlijke bouwelementen kunnen hergebruiken.

Versnellingsadvies 5: Maatregelen CO₂-reductie voor korte termijn en sturing vanuit CO₂-budget

Een advies voor maatregelen voor CO₂-reductie op korte termijn en een advies voor sturing met een CO₂-budget.

Versnellingsadvies 1: Toekomstbeeld circulaire bouweconomie 2050

Verkenning van maatregelen die we minimaal nodig hebben om de circulaire bouweconomie in 2050 te realiseren.