Bronnen

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over circulair bouwen. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

454 bronnen gevonden

Woningbouw met een lage MPG

Het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen onderzocht welke maatregelen bouwbedrijven al treffen in hun projecten om tot een lage MPG-score te komen. Wij bundelden deze maatregelen in een praktisch overzicht om zelf aan de slag te gaan.

Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 – 2030

Met dit Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 bouwen we voort op de goede basis die al gelegd is in de transitieagenda.

Rapport W/E advideurs Verkenning GWP-eis Gebouw

Het Ministerie van BZK heeft aan RVO gevraagd om een onderzoekstraject te starten om normering voor de CO2-emissie te formuleren die wordt veroorzaakt door de toepassing van bouwmateriaal.

Kamerbrief Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

In een recente kamerbrief heeft Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken, belangrijke updates gedeeld over de toekomst van circulair bouwen en duurzame woningbouw in Nederland.

Analyse aanscherping MPG-norm Verkenning van de gevolgen van het aanscherpen van de MPG-norm

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een verkenning gedaan naar de impact van de MPG-aanscherping op de nieuwbouw van woningen van 0,8 naar 0,5

Brochure Carbon Based Design

Carbon Based Design: Ontwerpprincipes voor CO2 reductie van woningbouw

Vastgoedbeheer – Volksbelang

In deze uitgave gaan we in op de mogelijkheden van circulair vastgoedbeheer voor corporaties samen met de in 2023 bekroonde Circular Hero, Paul Terwisscha, directeur bestuurder van Volksbelang Helmond.

Duurzaamheidspact- Corporaties & Circulariteit

Circulaire successen en ontwikkelingen in het Eindhovense Duurzaamheidspact met Matthijs Hulsbosch. Hij vertelt wat er bereikt is en wat men nog wil bereiken richting 2050.

Biobased bouwen

In deze uitgave gaan we in op de mogelijkheden van biobased bouwen voor corporaties samen met Gerrolt Ooijman, directeur bestuurder van wooncorporatie Wonion.