English

Bronnen: English

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over tags: English. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

13 bronnen gevonden

Circular Infrastructure Business Models

De Engelstalige versie van de eindrapportage van de themagroep ciculaire businesmodellen vanuit de leeromgeving circulair viaduct.

Modular Construction: From projects to products

Modular Construction: From projects to products. Rapport van McKinsey over modulair bouwen.

Rethinking Timber Buildings

Engels rapport – Seven perspectives on the use of timber in building design and construction

100 Projects UK CLT (cross-laminated timber)

This book presents the case for using engineered timber with one hundered studies encompassing a wide range of scales, styles and types.

Circularity Check

De Circularity Check is een online self-assessment van ongeveer 60 vragen die een circulariteitsscore bepaalt voor een specifiek product of dienst.

Circle Assessment

De Circle Assessment is een online tool voor (onderdelen van) bedrijven die een score oplevert op zeven sleutelgebieden van de
circulaire economie.

IMPACT

De IMPACT-methode kwantificeert (onder andere) voor producten welke besparing gemaakt kan worden op het gebruik van grondstoffen en materialen tijdens het productieproces.

Circular Procurement in 8 steps

Dit Engelstalige boek is een handreiking over de inkoop van producten. Met uitgangspunten, voorbeelden en heel veel kennis en praktijkervaring.

Circularity Calculator

De Circularity Calculator bepaalt een score van 0 tot 100% voor de circulariteit van producten. De tool geeft inzicht en opties voor een
nieuw productontwerp en businessmodellen.