English

Bronnen: English

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over tags: English. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

15 bronnen gevonden

Lexicon Circular Construction

The english version of the lexicon 'Circular Construction', created by Platform CB'23, with unambiguous terms and definitions.

Dutch national environmental database NMD

Engelstalige video over de Nederlandse bepalingsmethode Milieu Prestatie Gebouwen en de Nationale Milieu Database.

Circular Infrastructure Business Models

De Engelstalige versie van de eindrapportage van de themagroep ciculaire businesmodellen vanuit de leeromgeving circulair viaduct.

Modular Construction: From projects to products

Modular Construction: From projects to products. Rapport van McKinsey over modulair bouwen.

Rethinking Timber Buildings

Engels rapport - Seven perspectives on the use of timber in building design and construction

100 Projects UK CLT (cross-laminated timber)

This book presents the case for using engineered timber with one hundered studies encompassing a wide range of scales, styles and types.

Circularity Check

De Circularity Check is een online self-assessment van ongeveer 60 vragen die een circulariteitsscore bepaalt voor een specifiek product of dienst.

Circle Assessment

De Circle Assessment is een online tool voor (onderdelen van) bedrijven die een score oplevert op zeven sleutelgebieden van de circulaire economie.

IMPACT

De IMPACT-methode kwantificeert (onder andere) voor producten welke besparing gemaakt kan worden op het gebruik van grondstoffen en materialen tijdens het productieproces.