English

Bronnen: English

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over tags: English. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

9 bronnen gevonden

Circularity Check

De Circularity Check is een online self-assessment van ongeveer 60 vragen die een circulariteitsscore bepaalt voor een specifiek product of dienst.

Circle Assessment

De Circle Assessment is een online tool voor (onderdelen van) bedrijven die een score oplevert op zeven sleutelgebieden van de
circulaire economie.

IMPACT

De IMPACT-methode kwantificeert (onder andere) voor producten welke besparing gemaakt kan worden op het gebruik van grondstoffen en materialen tijdens het productieproces.

Circular Procurement in 8 steps

Dit Engelstalige boek is een handreiking over de inkoop van producten. met uitgangspunten, voorbeelden en heel veel kennis en praktijkervaring.

Circularity Calculator

De Circularity Calculator bepaalt een score van 0 tot 100% voor de circulariteit van producten. De tool geeft inzicht en opties voor een
nieuw productontwerp en businessmodellen.

Cradle to Cradle-certificering

De certificering Cradle to Cradle geeft een maat voor de circulariteit van een product op een getrapte schaal van ‘Bronze’ tot ‘Platinum’.

Metabolism Analysis

Metabolic ontwikkelt tools rondom circulariteit die complexiteit reduceren en key metrics en information flows in beeld brengen.

A framework for circular buildings – indicators for possible inclusion in BREEAM

Engelstalige rapport over een strategisch framework met voorwaarden voor een circulair gebouw. Welke circulaire indicatoren kunnen aan duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL worden toegevoegd?